Facebook

Rynek

Apator ze wzrostem obrotów i niższym zyskiem

Po dziewięciu miesiącach tego roku przychody Grupy Apator zwiększyły się o 7,2%. Wyższe obroty wypracowano zarówno w kraju (+3,4%), jak i zagranicą (+11,6%). Zysk netto po trzech kwartałach 2019 wyniósł 45,4 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 16,5%. W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży Grupy Apator osiągnęły poziom 220,5 mln zł, co…

Więcej

UOKiK sprawdza czy doszło do zmowy w branży kablowej

W październiku pracownicy UOKiK w asyście policji wkroczyli jednocześnie do czterech spółek, należących do trzech grup kapitałowych: Eltrim Kable z Ruszkowa (woj. warmińsko-mazurskie), NKT z Warszowic (woj. śląskie) oraz Tele-Fonika Kable z Myślenic (woj. małopolskie). – Przeszukanie odbyło się w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Sprawdzamy w nim, czy firmy produkujące i wprowadzające na rynek kable…

Więcej

Elektrobudowa i Orlen zdecydowały się na arbitraż

Elektrobudowa oraz PKN Orlen zawarły 8 listopada dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy części uprzednio zatrzymanej kwoty przez PKN Orlen w łącznej kwocie 14,6 mln zł oraz 2,9 mln euro Zapis na sąd polubowny poddaje spory i…

Więcej

LUG ze stratą i spadkiem obrotów

Grupa LUG w trzecim kwartale zanotowała spadek sprzedaży o 13% do 37,3 mln zł i miała 0,7 mln zł straty wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej. Jako powód słabszych wyników spółka podaje pogarszającą się koniunkturę w Polsce, od której producent chce się mocniej uniezależnić, intensyfikując sprzedaż zagraniczną. LUG przedstawił szacunkowe dane finansowe po trzech…

Więcej

Apator zaktualizował tegoroczną prognozę

Apator nieznacznie obniżył tegoroczne prognozy – zarówno w obszarze przychodów, jak i wyniku netto. Spółka podjęła także decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z tegorocznego zysku. Do akcjonariuszy pod koniec tego roku trafi blisko 15 mln zł. Apator dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok. Zgodnie z nowymi założeniami…

Więcej

Elektrobudowa zwiększa zakres prac w Olkiluoto 3

Elektrobudowa zawarła kolejny aneks do umowy z Arevą na wykonanie montażu instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, AKPiA oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii. – Przedmiotem aneksu jest uregulowanie rozliczeń dotychczas wykonanych oraz zleconych, dodatkowych robót elektromontażowych, jak również zwiększenie łącznej wartości umowy…

Więcej

Największe w Europie zamówienie na elektryczne autobusy

Volvo Buses dostarczy operatorowi transportu miejskiego Transdev w szwedzkim mieście Gothenburg 157 najnowszych przegubowych autobusów elektrycznych Volvo 7900 Electric Articulated. To największe jak dotąd pojedyncze zamówienie na elektrobusy w Europie. Wszystkie pojazdy zostaną wyprodukowane w Polsce, we wrocławskiej fabryce Volvo. Nowe, elektryczne i bezemisyjne autobusy będą obsługiwać wiele linii w mieście Gothenburg w Szwecji, co…

Więcej

TIM z nowym rekordem sprzedaży

Październikowa sprzedaż w TIM-ie okazała się rekordowa. Po raz pierwszy w historii przekroczyła ona poziom 80 mln zł. Również przychody w kanale e-commerce były najwyższe i wyniosły blisko 57 mln zł. Październik 2019 roku to pierwszy miesiąc w historii TIM-u, gdy szacowane przychody spółki wyniosły ponad 80 mln zł (80,4 mln zł). To o 9%…

Więcej

PGE Ventures inwestuje w startup ConnectPoint

PGE Ventures, zainwestował w startup ConnectPoint specjalizujący się w usługach IT dla energetyki i przemysłu. Wykorzystując narzędzia Data Science, spółka łączy Internet Rzeczy z procesami biznesowymi, usprawniając tym samym procesy decyzyjne m.in. w segmencie produkcji i dystrybucji energii. ConnectPoint dostarcza rozwiązania partnerów i produkty własne służące do gromadzenia, czyszczenia i analizowania danych. Tworzy algorytmy do…

Więcej

MWiK w Koszalinie zbuduje farmę PV o mocy 1 MW

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie zbudują dużą elektrownie fotowoltaiczną. Energia z farmy PV zostanie wykorzystana przez spółkę do zasilania obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków. Pod koniec października Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie wybrały firmę, która ma wybudować farmę fotowoltaiczną na terenie oczyszczalni ścieków w Jamnie. Instalacja o mocy blisko 1 MW (0,95MW)…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas