Facebook

Rynek

ABB pomoże „Bogdance” poprawić efektywność wydobycia

Firma ABB rozpoczyna w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” projekt, którego celem będzie poprawa efektywności operacji wydobywczych poprzez zapewnienie niezawodności maszyn górniczych z praktycznym zastosowaniem zaawansowanej analityki danych. Zakończenie projektu planowane jest na luty 2020 roku. Lubelski Węgiel „Bogdanka” wraz z ABB opracuje platformę Industrial Internet of Things (IIoT), aby połączyć różne systemy wchodzące w skład…

Więcej

Rekordowe pierwsze półrocze TIM-u

W pierwszej połowie tego roku przychody Grupy TIM wyniosły 417,7 mln zł i były wyższe rok do roku o 6,5%. To najlepsze pod względem przychodów pierwsze półrocze w historii grupy. Temu rekordowi towarzyszył bardzo wysoki wynik EBITDA, który wzrósł o 78,% do blisko 24,8 mln zł. Zysk netto był na poziomie blisko 8,5 mln zł,…

Więcej

Elektrotim pogłębia straty, ale liczy na poprawę

Grupa Elektrotim pierwsze półrocze zakończyła wzrostem sprzedaży, ale też dwukrotnie wyższą stratą niż przed rokiem. Władze wrocławskiej spółki liczą na poprawę wyników, m.in. ze względu na rosnący portfel zamówień i jego jakość. Grupa Elektrotim miała po pierwszym półroczu 122,5 mln zł przychodów wobec blisko 113 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost obrotów nie…

Więcej

APS Energia liczy na zdecydowaną poprawę

Zarząd APS Energia spodziewa się, że drugie półrocze będzie znacznie lepsze niż pierwsze i podtrzymuje założony w strategii 20-procentowy wzrost przychodów na koniec bieżącego roku. Portfel zamówień Grupy APS wynosił na koniec czerwca 74,6 mln zł. APS Energia w pierwszym półroczu 2019 roku wypracowała skonsolidowane przychody w wysokości 48,8 mln zł (53,9 mln zł rok…

Więcej

ML System obiera kierunek na branżę transportową

Szyba hartowana produkcji ML System, wyspecjalizowanej spółki technologicznej, działającej w na rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), otrzymała homologację od Transportowego Dozoru Technicznego. Otwiera to firmie możliwość ekspansji w branży transportowej. – Praca nad dywersyfikacją oferty produktowej przynosi zamierzone rezultaty. Uzyskany atest rozszerza nasz potencjał o branżę transportową, gdzie wymagania konstrukcyjne nieustannie rosną. Jest to…

Więcej

Enerkon Solar planuje zainwestować w Ursus Bus

Ursus i Ursus Bus podpisały z Enerkon Solar International z USA protokół ustaleń (memorandum of understanding). W ramach dokonanych i potwierdzonych pisemnie ustaleń, strony zobowiązały się dążyć do jak najszybszego podpisania listu intencyjnego (term sheet) i zawarcia umowy inwestycyjnej. Na jej podstawie, w celu przywrócenia mocy produkcyjnych Grupie Ursus, Enerkon Solar International zainwestuje w pierwszym…

Więcej

Atrem ogranicza koszty stałe

W pierwszym półroczu Grupa Atrem zanotowała wzrost obrotów, ale powiększyła też stratę netto. Obecnie Atrem pracuje nad ograniczeniem kosztów stałych, w czym pomaga jej przynależność do Grupy Immobile. Nieco ponad 61 mln zł wyniosły przychody Grupy Atrem po sześciu miesiącach tego roku, co wobec 57,3 mln zł przed rokiem oznacza wzrost o 6,4%. Pomimo wyższych…

Więcej

Chińczycy chcą przejąć spółkę zależną Sonela

Chińska spółka Ningbo Sanxing Smart Electric jest zainteresowana przejęciem większościowego pakietu Foxytech, spółki zależnej świdnickiego Sonela. – Zarząd Sonel z siedzibą w Świdnicy informuje, że w dniu 4 września 2019 roku wpłynął do siedziby spółki list intencyjny chińskiej spółki Ningbo Sanxing Smart Electric z ofertą zakupu 60 % udziałów w spółce zależnej Foxytech – informuje…

Więcej

Krzysztof Folta rezygnuje z przewodnictwa w RN Elektrotimu

W dniu 3 września Elektrotim otrzymał informację o rezygnacji Krzysztofa Folty z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. W fotelu Przewodniczącego RN Elektrotimu Krzysztof Folta będzie zasiadał do 30 września. Z członkostwa w Radzie Nadzorczej wrocławskiej spółki zrezygnował ponadto Paweł Czupryn – również ze skutkiem na dzień 30 września.…

Więcej

Tauron Dystrybucja wybiera ofertę Elektrotimu za 22 mln zł

Konsorcjum firm Elektrotim (lider) oraz PUH EL Professional Mariusz Maszota (członek) złożyło najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania „Budowa stacji 110/20 kV Jawor Strefa – 99/2019/ZAK2”. Postępowanie przetargowe na realizację powyższego zadania prowadził Tauron Dystrybucja Oddział w Legnicy. Wartość oferty konsorcjum z Elektrotimem na czele opiewa na 22 mln zł netto.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas