Facebook

Rynek

Andrzej Diakun rezygnuje z funkcji prezesa Elektrotimu

W dniu 30 października Andrzej Diakun złożył Radzie Nadzorczej Elektrotimu – ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 – rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki. W piśmie, jako przyczynę rezygnacji, podano powody osobiste. Andrzej Diakun pełni funkcję prezesa Elektrotimu od 20 lat.…

Więcej

Atrem z najlepszą oferta dla Enei Operator

Atrem złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na „Budowę rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna” ogłoszonego przez spółkę Enea Operator. Swoją ofertę wycenił na 8,17 mln zł. – Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN oraz na…

Więcej

Adam Krużyński przejmuje stery w Fibaro

Rada Nadzorcza Fibar Group powołała Adama Krużyńskiego, dotychczasowego członka zarządu, na stanowisko prezesa spółki. Zastąpił on na stanowisku Macieja Fiedlera – założyciela i wieloletniego prezesa Fibaro. Z zarządu odchodzi także Michał Rodziewicz, dotychczasowy wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż. Jego obowiązki także przejmie Adam Krużyński. Nowy prezes Fibaro będzie jednocześnie zarządzał spółką Nice Polska. Adam Krużyński od…

Więcej

Pilz padł ofiarą cyberataku

Pilz, producent automatyki przemysłowej, w dniu 13 października padł ofiarą cyberataku, w wyniku którego firma została zmuszona do wstrzymania działalności. Do dnia dzisiejszego Pilz nie odzyskał pełnej kontroli nad swoimi systemami. – Ze względów ostrożności firma odłączyła wszystkie systemy komputerowe od Internetu i zablokowała dostęp do sieci firmy – głosi komunikat umieszczony na stronie korporacyjnej…

Więcej

Kolejne magazyny energii w sieci GreenWay

GreenWay Polska uruchomi kolejne magazyny energii połączone ze stacjami ładowania o dużej mocy. Magazyn energii towarzyszący stacji ładowania DC zapewnia maksymalną moc stacji, nawet przy ograniczonej mocy przyłącza energetycznego. To istotne dla zapewnienia oczekiwanej szybkości ładowania, przy jednoczesnym dążeniu do ograniczania kosztów wynikających z wysokich opłat dla OSD. Obecnie w sieci GreenWay w Polsce funkcjonuje…

Więcej

Rafako tworzy oddział elektromobilności

Rafako utworzy w Solcu Kujawskim oddział, który będzie zajmował się produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również świadczeniem usług projektowych oraz prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie. Na dyrektora oddziału powołano Michała Maćkowiaka, a na zastępcę Dariusza Szarabajko. Rafako, które świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu, od pewnego czasu rozwija…

Więcej

Mocny przyrost mikroinstalacji w Polsce

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Energii, na koniec 2018 roku w Polsce funkcjonowało 54 214 mikroinstalacji o łącznej mocy 343 MW, co w porównaniu z końcem roku 2016 oznacza wzrost o 235% zarówno jeśli chodzi o liczbę instalacji, jak i ich moc. Po trzech kwartałach bieżącego roku funkcjonuje już 106 117 mikroinstalacji (wzrost o 96%…

Więcej

LED Labs pozywa Gerled za kopiowanie produktów

W 2019 roku na rynku pojawiły się bardzo podobne produkty (profile aluminiowe do oświetlenia LED) do wyrobów oryginalnych marki Lumines Lighting produkowanych przez spółkę LED Labs. Dystrybutorem przypominających oryginał rozwiązań jest m.in. firma Gerled (lub Glalu), która została pozwana przez LED Labs z tytułu wprowadzania na rynek produktów naruszających jej wzory przemysłowe. – Na wniosek…

Więcej

Relpol zlikwiduje spółkę zależną na Białorusi

Zarząd Relpolu podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej Relpol M LLC z siedzibą w Mińsku na Białorusi. Relpol w białoruskiej spółce córce posiada 80% udziałów. – Powyższą decyzję zarząd Relpolu przedstawi na najbliższym zgromadzeniu udziałowców Relpol M. Likwidacja spółki przeprowadzona zostanie według przepisów prawa białoruskiego. Na likwidatora spółki zostanie wybrana kancelaria…

Więcej

Apator i Phoenix Systems zaprojektują inteligentny licznik IoT

Apator zawarł umowę ze spółką Phoenix Systems z Grupy Atende na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej. Licznik będzie nowoczesnym urządzeniem Internetu Rzeczy opartym na systemie operacyjnym Phoenix-RTOS. Projekt bazuje na synergii doświadczeń obu spółek we wdrożeniach rozwiązań dla sektora energetycznego. Połączy know-how Apatora w zakresie projektowania i produkcji liczników z doświadczeniem spółki Phoenix…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas