Facebook

Energetyka

Rafako tworzy oddział elektromobilności

Rafako utworzy w Solcu Kujawskim oddział, który będzie zajmował się produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym, jak również świadczeniem usług projektowych oraz prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie. Na dyrektora oddziału powołano Michała Maćkowiaka, a na zastępcę Dariusza Szarabajko. Rafako, które świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu, od pewnego czasu rozwija…

Więcej

Energa postawi panele PV na wodzie

Grupa Energa, jako pierwsza w Polsce zainstaluje panele fotowoltaiczne na wodzie. Wykonawcą inwestycji jest Energa OZE, która na realizację przedsięwzięcia chce pozyskać środki z programu NFOŚiGW „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce”. W ubiegłym roku Energa zrealizowała pilotażowy projekt pływających paneli fotowoltaicznych na zbiorniku wodnym przy hydroelektrowni w Łapinie. Testy kilkuwatowej instalacji miały…

Więcej

Mocny przyrost mikroinstalacji w Polsce

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Energii, na koniec 2018 roku w Polsce funkcjonowało 54 214 mikroinstalacji o łącznej mocy 343 MW, co w porównaniu z końcem roku 2016 oznacza wzrost o 235% zarówno jeśli chodzi o liczbę instalacji, jak i ich moc. Po trzech kwartałach bieżącego roku funkcjonuje już 106 117 mikroinstalacji (wzrost o 96%…

Więcej

Tauron Dystrybucja znów wybiera Elektrotim

Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie wybrał ofertę Elektrotimu w postępowaniu przetargowym na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie Część 2 – na obiektach obcych i pozostałych”. Wartość oferty złożonej przez wrocławską spółkę wynosi 10,65 mln zł.…

Więcej

Energetyczna współpraca Warszawy i innogy Stoen Operator

Warszawa i innogy Stoen Operator podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji inwestycji energetycznych na terenie miasta. Dokument ma na celu usprawnienie realizacji inwestycji związanych z przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznych na terenie Warszawy. Sygnatariusze zadeklarowali współpracę w zakresie regularnej wymiany informacji o planowanych i prowadzonych działaniach. Dotyczą one realizacji zarówno nowych inwestycji miejskich, jak…

Więcej

Enea postawi farmy PV na terenach Bogdanki

Enea zbuduje na Lubelszczyźnie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do około 30 MW. Elektrownie powstaną na terenach, które są własnością kopalni Bogdanka, położonych w gminach Puchaczów i Cyców. Całość zielonej energii odkupi od Enei Bogdanka na podstawie współpracy w formule cPPA. W ramach współpracy w najbliższych latach na łącznej powierzchni około 55 hektarów powstaną instalacje…

Więcej

Moc fotowoltaiki w Polsce przekroczyła 1 GW

Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych, na 1 października łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła ponad 1 GW – 1007,2 MW. Oznacza to wzrost o około 158 % rok do roku i o 7,1% miesiąc do miesiąca. Od początku bieżącego roku nastąpiło podwojenie mocy z zainstalowanych instalacji PV. Zamykanie projektów inwestycyjnych przed końcem roku…

Więcej

GE Power zadba o turbinę w EC Stalowa Wola

Elektrociepłownia Stalowa Wola podpisała 12-letnią umowę z GE Power na serwis turbiny gazowej w budowanym bloku gazowo-parowym o mocy 450 MW. Długoterminowa umowa serwisowa obejmuje m.in. ciągłe monitorowanie urządzenia, okresowe przeglądy, a także dostarczanie i montaż części zamiennych. Pracownicy GE będą wykonywać przeglądy układu spalania turbiny gazowej, ścieżki gorącego gazu, turbiny gazowej, a także realizować…

Więcej

EC Będzin poszuka inwestora dla spółki zależnej

Elektrociepłownia Będzin rozpoczęła przegląd opcji strategicznych w spółce zależnej – Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. – mających na celu wybór potencjalnego inwestora branżowego, który wspólnie ze spółką zależną podejmie się inwestycji w nowy blok kogeneracyjny – Nie wyklucza się, że zaangażowanie w rozważaną inwestycję skutkować może zmianą struktury udziałowej spółki zależnej – informuje Elektrociepłownia Będzin.…

Więcej

Czy Autosan zelektryfikuje flotę energetycznych spółek?

Polska Grupa Zbrojeniowa oraz wchodząca w jej skład sanocka spółka Autosan podpisały z trzema grupami energetycznymi: PGE, Enea i Tauron porozumienie w zakresie rozwoju produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. Celem kooperacji jest ustalenie zasad współpracy w zakresie elektryfikacji floty pojazdów wykorzystywanych przez spółki energetyczne lub też przedsiębiorstwa z ich grup kapitałowych. Na mocy zawartego porozumienia…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas