Facebook

Energetyka

MDI Energia rozbuduje biogazownie na Mazowszu i Podkarpaciu

MDI Energia podpisała ze spółką PGB Inwestycje umowy na rozbudowę dwóch biogazowni. Giełdowa spółka rozbuduje elektrociepłownie na biogaz rolniczy zlokalizowane w miejscowości Tończa (gmina Liw) i miejscowości Gorajec, gmina Cieszanów. Obie instalacje mają obecnie po 0,5 MW mocy elektrycznej, a po zrealizowaniu inwestycji ich moc wzrośnie do 1,5 MW każda. Zakończenie obu przedsięwzięć planowane jest…

Więcej

GE wyprodukuje nowe bloki dla Elektrowni Dolna Odra

W dniu 30 marca GE ogłosiło zamówienie na budowę dwóch wysokosprawnych i niskoemisyjnych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE GiEK. Koncern dostarczy dwie turbiny gazowe GE 9HA.01 oraz dwie turbiny parowe STF-D650 o mocy do 1,4 GW . Urządzenia powstaną w polskich zakładach koncernu – w Elblągu i Wrocławiu. Jak podkreśla GE,…

Więcej

HEG upadł, klienci mogą dochodzić roszczeń

Sąd ogłosił upadłość Hermes Energy Group. Dotychczasowi klienci firmy mogą dochodzić swoich roszczeń. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje byłych odbiorców Hermes Energy Group (HEG), iż na stronie internetowej syndyka zamieszczono postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie z 12 marca w sprawie ogłoszenia upadłości firmy. Klienci znajdą tam także informacje o możliwości dochodzenia swoich roszczeń (np. w…

Więcej

Tauron przewidzi produkcję energii z OZE

Tauron rozpoczął prace nad systemem ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, z uwzględnieniem nagłych zmian pogody. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Internetu rzeczy (IoT) i zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych. – Celem projektu jest stworzenie systemu prognozowania produkcji energii w horyzoncie dwóch do sześciu godzin, z częstością odświeżania co 15 minut. Będzie to…

Więcej

Wnioski w programie „Mój Prąd” tylko online

Zgodnie z zapowiedziami, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przechodzi w 100% na wnioski online w programie „Mój Prąd”. Zmiany wchodzą w życie od 31 marca. Żeby złożyć wniosek online wystarczy mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód. Zmiana ta nie dotyczy agregatorów (instalatorów PV), z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy…

Więcej

Enefit Green zwiększa produkcję energii

Enefit Green, spółka należąca do estońskiej Grupy Eesti Energia, wyprodukował w lutym 160 GWh energii elektrycznej, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Taka ilość wystarczyłaby na pokrycie średniego rocznego zużycia około 53,5 tys. gospodarstw domowych. Większość produkcji pochodziła z farm wiatrowych Enefit Green, które wytworzyły w tym czasie 144 GWh energii elektrycznej. Oprócz energii pochodzącej…

Więcej

Enea Operator żąda od Elektrobudowy zapłaty 15,5 mln zł

Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że spółka otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty 15,5 mln zł. Energetyczna spółka naliczyła Elektrobudowie kary umowne wynikające z zadań inwestycyjnych realizowanych na rzecz Enea Operator. Najwyższa nota obciążeniowa na kwotę około 13,2 mln zł jest związana z realizacją kontraktu „Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową…

Więcej

Energa zrealizuje projekt wodorowy

Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya Grupy Energa wspólnie z naukowcami zrealizuje projekt badawczy dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność OZE i zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Energa podpisało 10 marca umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu budowy modułowej instalacji odwracalnych…

Więcej

Tauron zwiększa produkcję z wiatru o 60%

W ubiegłym roku farmy wiatrowe Taurona dostarczyły około 700 GWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost produkcji o 60% względem roku 2018. Taka ilość energii odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu 300 tys. gospodarstw domowych. – Duży wzrost produkcji to przede wszystkim efekt nabycia pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW i korzystnej sytuacji meteorologicznej. Stale analizujemy możliwości akwizycji…

Więcej

233 mln zł z UE dla PSE na infrastrukturę przesyłową na Pomorzu

Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie blisko 233 mln zł wsparcia ze środków UE dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych. W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV…

Więcej

Spółka Unimotu wchodzi na skandynawski rynek handlu energią

Spółka Tradea z Grupy Unimot została członkiem giełdy Nasdaq, co było jednym z jej strategicznych celów. Dzięki temu będzie mogła handlować energią elektryczną na rynku skandynawskim, co ma nastąpić jeszcze w tym kwartale. Nasdaq to giełda papierów wartościowych z główną siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz filiami na całym świecie, oferująca możliwość handlu towarami, w tym…

Więcej

Energa stawia słupy energetyczne własnego autorstwa

Energa Operator Oddział Płock finalizuje budowę linii napowietrzno-kablowej 110 kV zlokalizowanej w województwie łódzkim, w gminach Łęczyca i Daszyna. Przy realizacji inwestycji wykorzystano autorskie projekty konstrukcji słupowych stworzone przez Energę Invest w ramach projektu Pylon. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają m.in. na zmniejszenie liczby słupów na terenach prywatnych czy cennych obszarach przyrodniczych. Energa Invest była…

Więcej

Zysk Kogeneracji mocno w górę

Skonsolidowane przychody Kogeneracji wyniosły w ubiegłym roku 1,09 mld zł wobec 968,5 mln zł rok wcześniej. Zdecydowanie wyższą dynamikę osiągnięto w przypadku wyniku netto. Grupa zarobiła na czysto 83,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk był na poziomie 6,8 mln zł. – Najistotniejszy wpływ na wynik grupy miał spadek kosztów z tytułu rekompensat KDT…

Więcej

Gaz-System przyłączy do sieci nowe bloki gazowo-parowe

Gaz-System przyłączy do sieci nowe bloki gazowo-parowe powstające w Elektrowni Dolna Odra i Elektrociepłowni Czechnica. To efekt podpisanych w marcu umów z PGE GiEK i ZEW Kogeneracja. W połowie marca Gaz-System i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisały umowę na przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci gazowej. Dzięki temu nowo wybudowane bloki gazowo-parowe będą w…

Więcej

Zakład Wedla przechodzi na zieloną energię

Producent słodyczy Lotte Wedel zakontraktował w Tauron Sprzedaż na trzy lata ponad 51 GWh zielonej energii elektrycznej. Transakcja umożliwi pokrycie całkowitego zapotrzebowania energetycznego zakładu Wedla na warszawskiej Pradze. Wedel skorzystał z gwarantowanej w ramach oferty Eko Premium możliwości wyboru rodzaju odnawialnego źródła i postawił na energię elektryczną z farm wiatrowych. Pochodzenie energii potwierdza Certyfikat wydany…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas