FacebookGoogle+

TIM powoła nową spółkę

Rada Nadzorcza TIM-u podjęła uchwałę, na mocy której wyraziła zgodę na zawiązanie przez TIM nowej spółki akcyjnej pod roboczą nazwą „TIM Logistyka” z siedzibą w Siechnicach. TIM w nowym podmiocie o kapitale zakładowym 100 tys. zł będzie posiadał 100% udziałów.

Powołana TIM Logistyka będzie spółką celową, do której zostaną wniesione aportem zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci działu logistyki oraz działu zarządzania nieruchomościami TIM-u.

Jednocześnie Zarząd TIM informuje, iż po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej spółki w dniu 17 grudnia 2015 roku, podjął kierunkową decyzję w sprawie podjęcia prac przygotowawczych mających na celu zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej jako dział logistyki związanej z prowadzeniem działalności w zakresie obsługi logistycznej oraz zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej jako dział zarządzania nieruchomościami związanej z zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi posiadanymi przez TIM do spółki TIM Logistyka. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci opisanego wyżej działu logistyki oraz działu zarządzania nieruchomościami nastąpi w zamian za objęcie przez TIM akcji w podwyższonym kapitale zakładowym TIM Logistyka – napisała spółka w giełdowym komunikacie.

Do TIM Logistyka zostanie wniesiona całość posiadanych przez TIM aktywów i zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie obsługi logistycznej i zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi posiadanymi przez TIM.

– Warunkiem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu logistyki oraz działu zarządzania nieruchomościami do TIM Logistyka będzie wyrażenie na powyższe działanie zgody przez akcjonariuszy TIM w formie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie TIM – czytamy dalej.

Celem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu logistyki oraz działu zarządzania nieruchomościami jest:

  • zwiększenie przejrzystości, jak również efektywności zarządzania poprzez uproszczenie struktur i koncentrację na bardziej homogenicznych przedmiotach działalności,
  • wykorzystanie know-how związanego z prowadzeniem obsługi logistycznej TIM i budowa profesjonalnego podmiotu świadczącego usługi logistyki kontraktowej na rzecz klientów zewnętrznych,
  • realizacja projektów związanych z optymalizacją zarządzania nieruchomościami inwestycyjnymi posiadanymi przez TIM.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas