FacebookGoogle+

Sonel chce się podzielić zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd Sonela zarekomendował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 0,6 zł za akcję. Oznacza to, że do akcjonariuszy miałoby trafić 8,4 mln zł. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Z zysku za 2014 rok producent mierników wypłacił 0,5 zł dywidendy na akcję, natomiast z zysku za 2013 rok – 0,3 zł.
Raport za 2015 rok Sonel opublikował 17 marca (już po zamknięciu bieżącego wydania).
Po trzech kwartałach zysk netto grupy wyniósł 9,2 mln zł i był ponad dwa razy wyższy niż rok wcześniej. Przychody wzrosły o 88%, do 70,1 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas