FacebookGoogle+

Elektrobudowa wypłaci 19 mln zł dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrobudowy w dniu 26 kwietnia podjęło uchwałę w sprawie podziale zysku netto za rok 2015, przeznaczając na dywidendę 18,99 mln zł, co daje 4 zł za na akcję.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 lipca 2016 r., natomiast data jej wypłaty została ustalona na 3 sierpnia 2016 r.

W 2015 roku Elektrobudowa zarobiła na czysto 47,2 mln zł, na poziomie skonsolidowanym było to 50,2 mln zł. Kluczowymi akcjonariuszami spółki są Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które kontrolują łącznie 66,6% akcji. Pozostałe 33,4% stanowi akcjonariat rozproszony (tzw. free float).

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas