FacebookGoogle+

Wyniki Atremu wzrosły dwucyfrowo

Grupa Atrem w 2015 roku wypracowała 144,4 mln zł przychodów, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza poprawę o 19,8%. Zysk netto zwiększył się o 30%, do 1,35 mln zł. 52,1% obrotów (75,3 mln zł) grupa wygenerowała w segmencie automatyki i klimatyzacji, zaś pozostałe 47,9% (69,1 mln zł) przychodów przypadło na segment elektroenergetyki. W porównaniu z rokiem wcześniejszym sprzedaż w pierwszym z segmentów wzrosła o 6,4%, w drugim – o 39%.
Grupa pokazała się na rynku jako liczący się podmiot, prowadząc działania w swoich głównych obszarach, tj. automatyce przemysłowej i elektroenergetyce. Zwłaszcza w tym drugim sektorze możemy mówić o dobrych wynikach ze względu na znaczące zadania – dzięki intensywnym programom inwestycyjnym w tym segmencie – prowadzone w charakterze generalnego wykonawcy – napisał zarząd w komentarzu do wyników.
Obecnie w portfelu kontraktów Grupy Atrem znajdują się przedsięwzię­cia o łącznej wartości 98 mln zł (rok wcześniej było to 105 mln zł).

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas