FacebookGoogle+

Elektrobudowa likwiduje spółkę zależną

Zarząd Elektrobudowy poinformował, że 1 kwietnia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Konip podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji tej spółki. Elektrobudowa posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Konip i w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Decyzja o likwidacji jest elementem zmian organizacyjnych prowadzonych przez Elektrobudowę. Dotychczasowy zakres działalności firmy Konip (zarządzenie nieruchomościami komercyjnymi) zostanie przeniesiony do Elektrobudowy. Zdaniem zarządu Elektrobudowy, likwidacja Konip pozostanie bez wpływu na zakres działalności grupy.
W 2015 roku Grupa Elektrobudowa wypracowała 1 243 mln zł przychodów wobec 1 108 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 50,2 mln zł w porównaniu z 27,3 mln zł przed rokiem.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas