FacebookGoogle+

Tele-Fonika pozyskała istotne zamówienie w Peru

OkladkaES_06_2016Tele-Fonika dostarczy i zainstaluje systemy kablowe w Peru na zlecenie koncernu energetycznego Luz del Sur. Wartość zamówienia opiewa na 10 mln USD. O kontrakt, który otrzymała polska spółka, walczyło 25 firm z całego świata.

Tele-Fonika Kable będzie odpowiedzialna za dostawę i instalację kompletnych systemów kablowych wysokich i ekstra wysokich napięć. Kontrakt zrealizuje TF Cable Americas, spółka zależ­na Tele-Foniki Kable, z udziałem regionalnych firm z Peru. Zamawiającym jest koncern Luz del Sur (Światło Południa). To prywatny zakład energetyczny zajmujący się dystrybucją energii elektrycznej do ponad 960 tys. odbiorców w południowo-wschodnim regionie Limy, stolicy Peru. Sprzedaż Luz del Sur wynosi 676 mln USD, co czyni ją jedną z najważniejszych firm w kraju i jednym z głównych zakładów dystrybucyjnych w Ameryce Łacińskiej. Zaplanowane inwestycje w rozwój i modernizację linii przesyłowych oraz rozbudowę istniejących stref przemysłowych to dobra prognoza na przyszłość. Według ekspertów Tele-Foniki, w nadchodzących latach polski producent kabli i przewodów także może liczyć na intratne kontrakty w tym andyjskim kraju.
Obie Ameryki to dla nas bardzo dobry rynek. Od lat konsekwentnie budujemy naszą pozycję jako dostawcy specjalistycznych rozwiązań dla energetyki i przemysłu. W Peru jesteśmy obecni od wielu lat. Jest to, mimo lokalizacji w innej części świata, bardzo interesujący rynek dla naszych produktów, choćby ze względu na istniejącą sieć zakładów wydobywczych, niezwykle racjo­nalne wykorzystanie potencjału rzek w energetyce i stopniowo rozbudowywaną infrastrukturę przemysłową. Potencjał tego kraju jest bardzo duży. Peru to trzeci na świecie producent miedzi, srebra, cynku i cyny oraz siódmy dostawca złota. Na obszarze kraju pracuje obecnie 85 kopalń – podkreśla Ryszard Pilch, wiceprezes Tele-Foniki Kable i jednocześnie prezes TF Cable Americas.

Istotny rynek dla rozwiązań kablowych

Peru to bardzo ciekawy i waż­­ny rynek dla producentów i dostawców kabli i przewodów. Około 54% energii w tym kraju pochodzi z paliw kopalnych, 44% wytwarza się w elektrowniach wodnych, a kolejne 2% pochodzi z innych źródeł OZE. W Peru systematycznie uruchamia się nowe linie przesyłowe związane z powstawaniem stref inwestycyjnych, takich jak chociażby Industrial Huachipa Este w Limie, gdzie m.in. będą wykorzystywane kable Tele-Foniki. Państwo to posiada także własne złoża paliw kopalnych (ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz zasoby odnawialne, przede wszystkim wodne, których znaczenie dla peruwiańskiej energetyki nieustannie wzrasta.
Produkty z Polski trafiły wcześniej m.in. do elektrowni wodnej Quitarasca Hydroelectric Power Plant w peruwiań­skich Andach. Tele-Fonika dostarczyła też specjalistyczne kable na potrzeby rozbudowywanego systemu szybkich połączeń kolejowych w Peru.

PRZYCHODY GRUPY TELE-FONIKA KABLE (w mld zł)

PRZYCHODY GRUPY TELE-FONIKA KABLE (w mld zł)

Europa za mała dla Tele-Foniki

Tele-Fonika Kable jest naj­większym producentem kabli w Europie Środkowej i Wschodniej oraz czwartym w całej Europie. Spółka eksportuje wyroby do ponad 90 krajów. W swoim asortymencie ma 23 tys. typów kabli.
Biorąc pod uwagę nasze możliwości technologiczne i potencjał produkcyjny, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Europa to dla nas zdecydowanie za mały rynek. Z roku na rok odnotowujemy stabilny, zadowalający nas wzrost eksportu i obecnie większość naszej produkcji trafia już poza granice Polski. Dotyczy to zwłaszcza kabli średnich i wysokich napięć – podsumowuje Mo­nika Cupiał-Zgryzek, prezes Tele-Fonika Kable.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas