FacebookGoogle+

Elektrobudowa wypowiada umowę na dofinansowanie z NCBiR

Elektrobudowa wypowiedziała umowę na dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu, którego celem jest „Opracowanie i wykonanie prototypowej instalacji rozdzielnicy dwusystemowej w izolacji gazowej”.

Jak informuje katowicka spółka, przyczyną wypowiedzenia jest zmiana stosunków gospodarczych oraz związane z tym zmniejszone zapotrzebowanie na produkt objęty dofinansowaniem.

– W związku z powyższym, spółka na chwilę obecną zaprzestała realizacji projektu, przy czym nie wyklucza powrotu do jego realizacji w sytuacji zmiany warunków rynkowych. Nakłady poniesione przez spółkę dotychczas na realizację projektu nie stanowią istotnych wartości – czytamy w giełdowym komunikacie.

Elektrobudowa dotychczas nie otrzymała żadnych środków finansowych od NCBiR na realizację tego projektu. Umowa nie zawierała też zapisów dotyczących kar umownych i dawała stronom umowy prawo do jej rozwiązania, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z powyższym, w opinii Elektrobudowy, nie wystąpią negatywne skutki finansowe dla spółki wynikające z rozwiązania powyższej umowy.

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została podpisana przez Elektrobudowę w grudniu ubiegłego roku. Na jej podstawie NCBiR miało dofinansować wspomniany wcześniej projekt kwotą w wysokości ponad 13,6 mln zł, podczas gdy jego łączna wartość miała wynosić 34,1 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas