FacebookGoogle+

Atrem pod kreską mimo dużej poprawy przychodów

Grupa Atrem w pierwszym półroczu znacząco zwiększyła skonsolidowane przychody. Mimo to grupa zanotowała stratę netto. Była ona jednak o połowę mniejsza niż rok wcześniej.

Skonsolidowane obroty Grupy Atrem wyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku 67,2 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 42,1%. W omawianym czasie największym źródłem przychodów były kontralty realizowane dla Tauron Dystrybucja (19,1%), Grupy PGNiG (15,8%) oraz Enei Operator (11,4%). W podziale na segmenty działalności 60,7% stanowiły przychody w segmencie elektroenergetyki, pozostałe 39,3% pochodziły z segmentu automatyki i klimatyzacji.

Mimo znaczącej poprawy obrotów grupa zakończyła półrocze startą netto w wysokości 1,06 mln zł wobec 2,04 mln zł straty netto w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– Wynik finansowy w I półroczu 2016 r. jest efektem utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku budowlanym. Inwestorzy, zwłaszcza publiczni, zdecydowanie zmniejszyli liczbę rozpoczynanych przedsięwzięć. Powoduje to dużą konkurencję wśród spółek wykonawczych i zmniejszające się marże możliwe do uzyskania. W ocenie Zarządu potrzeby inwestycyjne w sektorze energetycznym oraz gazowniczym cały czas są bardzo duże, a mniejsza liczba obecnie ogłaszanych przetargów może się przełożyć na ich większą liczbę w niedalekiej przyszłości. Potwierdzają to plany inwestycyjne największych przedsiębiorstw w branży – czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Z uwagi na wskazane powyżej czynniki, Grupa Atrem wdraża program optymalizacji kosztów, który docelowo pozwoli zwiększać oszczędności, przy zachowaniu potencjału niezbędnego do wzrostu skali działalności, w momencie poprawy otoczenia rynkowego.

Zarząd Atremu podkreśla jednocześnie, że negatywne czynniki rynkowe przekładają się na zasady współpracy z inwestorami oraz wzrost ryzyk związanych z realizacją kontraktów, trudnych do wyceny i ujęcia w świetle zwiększonej presji pod kątem wartości przyjmowanych marż. W związku z powyższym na rynku można zaobserwować nasilające się zjawisko wykorzystywania przez inwestorów kar umownych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas