Facebook

NKT Cables kupi od ABB biznes kablowy

NKT Cables kupi od ABB globalny biznes kabli wysokiego napięcia, którego wartość wynosi 836 mln euro. Obie spółki będą także współpracować przy realizacji przyszłych projektów dotyczących połączeń podmorskich i linii przesyłowych prądu stałego.

Sprzedawany do NKT Cables biznes kabli wysokiego napięcia oferuje rozwiązania „pod klucz”, łącznie z pracami projektowymi i inżynieryjnymi, dostawą, instalacją, uruchomieniem i serwisem. Obroty w zbywanym biznesie w 2015 roku wyniosły 524 mln USD, a zatrudnienie około 900 osób. Ośrodek produkcyjny znajduje się w szwedzkiej Karlskronie, gdzie zlokalizowane są jednostki wytwórcze oraz badawczo-rozwojowe pracujące na potrzeby podwodnych i podziemnych kabli wysokiego napięcia. Sprzedaż aktywów na rzecz NKT Cables obejmuje także kablowiec, który obecnie znajduje się w fazie produkcji.

NKT Cables oraz ABB oprócz umowy sprzedaży aktywów kablowych zawarły także porozumienie zakładające współpracę obu stron przy realizacji przyszłych projektów.

W ramach strategicznego partnerstwa ABB oraz NKT Cables będą współpracować przy przyszłych projektach, aby wykorzystywać możliwości rynkowe w takich obszarach jak połączenia podmorskie i linie przesyłowe prądu stałego – oznajmia Claudio Facchin, prezydent Dywizji Produktów i Systemów Energetyki ABB.

 Ośrodek produkcyjny ABB w szwedzkiej Karlskronie
Ośrodek produkcyjny ABB w szwedzkiej Karlskronie

NKT Cables
NKT Cables projektuje, wytwarza i dostarcza kable dla rozwiązań w zakresie niskich, średnich i wysokich napięć wykorzystywanych szczególnie w obszarze prądu przemiennego. Firma posiada główne centra produkcyjne w Europie i Chinach oraz biura sprzedaży na całym świecie. Zatrudnia około 3,2 tys. osób. W 2015 roku obroty NKT Cables wyniosły 1,2 mld euro.

ABB
ABB specjalizuje się w technologiach dla energetyki i automatyki. Grupa zatrudnia około 135 tys. pracowników w blisko 100 krajach świata. W 2015 roku wypracowała obroty w wysokości 35,5 mld USD.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas