FacebookGoogle+

Hager wycofuje niektóre wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w swoim biuletynie dotyczącym produktów niebezpiecznych o możliwym zagrożeniu powodowanym przez wyłączniki nadprądowe marki Hager. Poniżej podajemy pełną treść informacji.

Przedsiębiorcy Hager Polo Produkcja sp. z o.o. i Hager Polo sp. z o.o. z siedzibą w Tychach powiadomili Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że wyprodukowane we Francji wyłączniki nadprądowe (MCB) o zdolności zwarciowej Icn = 10 000 A, mogą stwarzać zagrożenie porażenia prądem lub zagrożenie pożarem.

Zagrożenie mogą stwarzać modele o podanych poniżej numerach referencyjnych (numer referencyjny znajduje się z przodu wyrobu – patrz zdjęcie poniżej):
Hager 1NBN106   NBN110   NBN113   NBN116   NBN125   NBN206   NBN210
NBN306   NBN316   NBN320   NBN325   NBN332   NBN350   NBN425
NBN432   NBN440   NBN516   NCN102   NCN104   NCN106   NCN110
NCN113   NCN116   NCN120   NCN125   NCN132   NCN163   NCN201
NCN202   NCN225   NCN232   NCN306   NCN310   NCN316   NCN320
NCN325   NCN332   NCN340   NCN350   NCN363   NCN416   NCN420
NCN440   NCN506   NCN510   NCN516   NCN525   NCN620   NDN102
NDN104   NDN106   NDN116   NDN120   NDN125   NDN132   NDN140
NDN150   NDN163   NDN206   NDN220   NDN263   NDN310   NDN316
NDN320   NDN325   NDN332   NDN340   NDN350   NDN363   NDN416

oraz wyprodukowane pomiędzy 7 a 25.07.2016 r., to jest oznaczone następującymi kodami dat produkcji (kod daty produkcji znajduje się z przodu wyrobu na płaszczyźnie poziomej nad numerem referencyjnym – patrz zdjęcie poniżej):Hager 2
GE2716   GE2816   GE2916   GE3016   GE3116   GE3216
GE3316   GE3416   GE3516   GE3616   GE3716   GE3816

Sprzedaż potencjalnie niebezpiecznych produktów została wstrzymana. Dystrybutorzy zostali poinformowani o istniejącym zagrożeniu oraz konieczności natychmiastowego podjęcia działań naprawczych, w tym przekazania Hager Polo Produkcja sp. z o.o. i Hager Polo sp. z o.o. danych instalatorów, którzy nabyli przedmiotowe produkty celem powiadomienia ich o zagrożeniu i umożliwienia zwrotu przedmiotowych produktów.

Informacji związanych z kampanią udzielają Hager Polo Produkcja sp. z o.o. i Hager Polo sp. z o.o. (adres: ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy; tel. 723 600 628).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

https://uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=12643

http://www.hager.pl/

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas