Facebook

Forum „Bezpieczna Maszyna”: ponad 110 uczestników

6 grudnia 2016 r. odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Forum „Bezpieczna Maszyna”. Tym razem Forum zagościło w murach Politechniki Śląskiej w Gliwicach gromadząc ponad 110 słuchaczy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Uczestnikami Forum, zorganizowanego przez firmy Elokon, Panasonic i Astat byli m.in.: projektanci, konstruktorzy, producenci, dostawcy i użytkownicy maszyn, a także służby bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. W spotkaniu udział wzięli także inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz pracownicy i studenci Politechniki. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego.

Forum „Bezpieczna Maszyna”

Rolę konferansjera objął Jarosław Moczak z firmy Panasonic, który poprowadził uczestników Forum przez cykl wykładów z zakresu:

– Europejska i polska koncepcja bezpieczeństwa maszyn
– Jak bezpiecznie modernizować maszyny
Prelegent: mgr inż. Tomasz Otrębski, Elokon Polska

– Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
– Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn
Prelegent: mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska

– Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu nadzoru rynku
– Inspekcja pracy w zakładach pracy
Prelegent: mgr inż. Włodzimierz Łabanowski, Nadinspektor OIP w Olsztynie

– Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
Prelegent: mgr inż. Piotr Fetraś, Panasonic Electric Works Polska

– Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn
Prelegent: mgr Paweł Kędzierski, Astat

Forum „Bezpieczna Maszyna”

Forum „Bezpieczna Maszyna”

Forum „Bezpieczna Maszyna”Tematyka wykładów i wiedza przekazana w trakcie Forum, została uznana przez uczestników za przydatną, ułatwiającą planowanie i wykonywanie codziennych obowiązków w pracy. Wyjątkowo zróżnicowane grono odbiorców zaowocowało żywą dyskusją, wymianą doświadczeń i opinii, a tym samym możliwością spojrzenia na zagadnienie bezpieczeństwa maszyn w szerszym spektrum. Uczestnicy wskazywali także na konieczność ujednolicenia podejścia w zakresie modernizacji maszyn.

Forum „Bezpieczna Maszyna”

Wobec dużego zainteresowania tematem, już dziś firma Astat zaprasza na przyszłoroczną IV edycję Forum „Bezpieczna Maszyna” oraz inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez firmę.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas