FacebookGoogle+

Enea ukończyła kolejny element „energetycznej autostrady”

Enea Operator ukończyła kompletną przebudowę linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Skwierzyna – Międzyrzecz. Prace nad modernizacją linii 110 kV Skwierzyna – Międzyrzecz polegały na jej kompletnej przebudowie z linii jednotorowej na dwutorową. Oznacza to, że obecnie przez słupy przebiegają dwie, niezależne od siebie linie. Gruntowna modernizacja objęła odcinek o długości ponad 20 km, biegnący po dotychczasowej trasie.

Podczas przebudowy wykonane zostały nowe fundamenty i wymieniono wszystkie słupy wraz z ich uziemieniami. Zastosowane zostały również nowe przewody, o zwiększonym przekroju. Linia została zaprojektowana do pracy w temperaturze do 80oC. Modernizacja linii znacząco zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej. Przebudowa jest kolejną inwestycją wpisującą się w szerszą koncepcję zmiany konfiguracji sieci wysokiego napięcia 110 kV na terenie działania całej Enei Operator, która zmierza do znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego północno-zachodniej części kraju – oznajmia Dariusz Strzelecki, dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Enei Operator.

Wykonawcą inwestycji o wartości prawie 11 mln zł jest konsorcjum firm Enea Logistyka – Bilfinger FRB – Andar. Ostateczny odbiór prac odbył się pod koniec roku 2016. Obecnie linia jest już załączona do ruchu.

Budowa linii wysokiego napięcia Skwierzyna – Międzyrzecz jest kolejnym etapem realizacji koncepcji spółki Enea Operator – stworzenia stabilnego połączenia pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Poznaniem. Po zakończeniu wszystkich inwestycji wchodzących w skład koncepcji, ciąg liniowy uwzględniający budowę przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne nowej stacji 400/110 kV Baczyna, stanie się jednym z fundamentów bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na obszarze zachodniej Polski.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas