FacebookGoogle+

MR utworzy Polską Platformę Przemysłu 4.0

Ministerstwo Rozwoju powoła do życia Polską Platformę Przemysłu 4.0. Będzie to fundacja mające na celu wspieranie cyfryzację i robotyzację polskiego przemysłu. Jej start zaplanowano na przyszły rok.

Nowy podmiot powstanie na mocy ustawy. Jej projekt został skierowany do kierownictwa Ministerstwa Rozwoju. W czerwcu planowane są konsultacje międzyresortowe oraz publiczne. Polska Platforma Przemysłu 4.0. ma zacząć działać od 2018 roku, a głównym wskaźnikiem jej efektywności będzie poziom cyfryzacji i robotyzacji polskiego przemysłu.

Czy tego chcemy czy nie przemysł 4.0 staje się powoli teraźniejszością. Rozwojowi technologii będzie towarzyszyć m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji. Wdrażanie idei Przemysłu 4.0 wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powołujemy krajową platformę, integrującą i koordynującą działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma dostarczać na rynek wiedzę techniczną, inicjować przepływ doświadczeń oraz wspierać przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych opartych właśnie na koncepcie nowoczesnej produkcji – oznajmia wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Celem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. jest informacyjne, kompetencyjne i technologiczne wspomaganie przedsiębiorstw a w konsekwencji wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0.

Dlaczego Platforma Przemysłu 4.0?

Reindustrializacja: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada inteligentną reindustrializację polskiej gospodarki. Ważnym jej elementem jest transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja. Jednym z projektów strategicznych SOR w obszarze reindustralizacja jest właśnie „Polska Platforma Przemysłu 4.0”.

Wzrost produktywności gospodarki: wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 umożliwi skokowy wzrost produktywności polskiej gospodarki. Bierność wobec czwartej rewolucji przemysłowej może spowodować marginalizację polskiej gospodarki, dlatego należy odpowiednio przygotować się do nadchodzących zmian.

Konieczność wsparcia robotyzacji polskiej gospodarki: według szacunków Międzynarodowej Federacji Robotyki przeciętna gęstość robotyzacji w gospodarce światowej wynosi 62 roboty przemysłowe na 10 tys. pracowników zatrudnionych w przemyśle. Pod tym względem dominują: Korea Południowa – 437 oraz Japonia – 323. Na trzecim miejscu znajdują się Niemcy – 292. Średnia w UE to 82. Polska jest jednym z najsłabiej zrobotyzowanych gospodarek: 22 roboty przypadają na 10 tys. pracowników zatrudnionych w przemyśle. Wyprzedzają nas m.in. Słowacja – 83, Czechy – 72 i Węgry – 47.

Działanie Platformy Przemysłu 4.0

Proponowanym rozwiązaniem jest powołanie hybrydowej, elastycznej instytucji przedsiębiorczego odkrywania, działającej na styku sektora publicznego i prywatnego. Platforma będzie zrzeszała m.in. dostawców technologii, biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Jej zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem udanej transformacji do Przemysłu 4.0, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych, a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik i technologii.

Jednym z podstawowych działań Platformy, zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania, będzie integracja rozproszonych działań w jeden system wsparcia. Zdaniem resortu rozwoju, konieczne jest ułatwienie firmom dostępu do niezbędnych technologii oraz know-how oraz uświadamianie przedsiębiorców o konieczności włączenia się w proces transformacji technologicznej. Z badania Smart Industry 2017, które Ministerstwo Rozwoju przeprowadziło wspólnie z firmą Siemens wynika, że polskie przedsiębiorstwa są relatywnie zamknięte na informacje z zewnątrz i kooperację, a także reaktywne w stosunku do zmian technologicznych. Dlatego potrzebny jest podmiot, który będzie starał się dokonać stopniowego otwarcia firm na absorbcję rozwiązań technologiczne i wesprzeć je w procesie budowania nowych modeli biznesowych.

Pozostałe obszary działania Platformy  to budowanie sieci kooperacyjnych, wsparcie edukacji ustawicznej nauczycieli zawodów technicznych oraz dbałość o otoczenie regulacyjno-prawne.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas