FacebookGoogle+

SAG Elbud Gdańsk realizuje inwestycje sieciowe

W związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie linii 110 kV kolidujących z nowobudowaną obwodnicą Koszalina i Sianowa na S6 z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód, spółka SAG Elbud Gdańsk rozpoczęła w maju 2017 r. kolejny etap inwestycji jakim jest przebudowa linii 110 kV Jeżyczki – Dunowo, należącej do spółki Wind-Invest. Planowane zakończenie prac przewidziano na lipiec tego roku. W dalszej kolejności mają być realizowane prace przy przebudowie linii 400 kV Dunowo-Słupsk, będącej własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Inwestorem jest Porr Polska Infrastructure, a inwestycję nadzoruje Inżynier Kontraktu ze strony GDDKiA oraz spółka Energa Operator Oddział Koszalin jako właściciel urządzeń. Zakres całościowy prac obejmuje blisko 9 km linii 110 kV (27stanowisk słupowych) oraz 4,4 km linii 400 kV (10 stanowisk słupowych).

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas