FacebookGoogle+

Enea usprawni zbieranie danych pomiarowych

Enea Operator podpisała umowę na dostawę i wdrożenie Centralnej Aplikacji Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych. Aplikacja docelowo będzie jedynym systemem informatycznym w Enea Operator, który będzie pozyskiwał, przetwarzał a także przechowywał wszelkie dane związane z szeroko rozumianą informacją pomiarową. Wykonawcą zostało konsorcjum firm NMG z Bydgoszczy (lider) oraz Indra Sistemas z Madrytu i jej spółka zależna Indra Sistemas Polska. Umowa opiewa na 22 mln zł i zostanie zrealizowana w ciągu dwóch lat.
Obecnie Enea Operator przetwarza około 4 mln informacji pomiarowych miesięcznie, docelowo dzięki zakupionemu systemowi liczba danych może wzrosnąć do 7 mld.
Aplikacja będzie zbierała informacje z różnych źródeł: inteligentnych liczników, układów pomiarowych zainstalowanych u klientów przemysłowych, a także z odczytów dokonywanych przez inkasentów za pomocą urządzeń mobilnych. Pozyskane i przetworzone dane będą dalej dystrybuowane do innych systemów informatycznych, takich jak: SCADA, System Informacji o Sieci czy biling, a tam wykorzystywane np. do prowadzenia rozliczeń. Wdrażany system będzie również zarządzał obsługą około 2,5 mln układów pomiarowych, od momentu przyjęcia licznika na magazyn aż do jego likwidacji.
Enea Operator planuje, że w przyszłości aplikacja będzie korzystała z oznaczenia urządzeń energetycznych w technologii RFID. Dodatkowo będzie także elementem planowanego wdrożenia inteligentnego opomiarowania (liczników klasy AMI). System umożliwi również spółce diagnostykę sieci.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas