FacebookGoogle+

PIGE obchodziło 25-lecie

8 czerwca 2017 roku w hotelu Holiday Park w Warszawie miały miejsce obchody 25-lecia Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki (PIGE). Wydarzenie otworzył wystąpieniem wstępnym prezes zarządu PIGE Janusz Majchrowicz. Następnie historię przemysłu elektrotechnicznego w Polsce przedstawił w formie prezentacji multimedialnej wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający PIGE Janusz Nowastowski.

Wystąpienie prezesa zarządu PIGE Janusza Majchrowicza

Na uroczystość przybyło 51 przedstawicieli firm z grona członkowskiego oraz wiele osób spoza Izby, m.in.: prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski, dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK Anna Mazurak, wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Marek Grzywacz, dyrektor Instytutu Elektrotechniki Wiesław Wilczyński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Stefan Kamiński, prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego Marek Orłowski, dyrektor Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska Sławomir Krystek, dyrektor Związku Producentów AGD CECED Polska Wojciech Konecki, dyrektor Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE Tomasz Boruc.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele firm członkowskich oraz osoby spoza Izby

Wszyscy goście po swoich wystąpieniach i złożeniu gratulacji wręczyli przedstawicielom PIGE pamiątkowe listy, medale, dyplomy lub statuetki. Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki otrzymała od Krajowej Izby Gospodarczej Medal 25-lecia KIG, a od Stowarzyszenia Elektryków Polskich medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego. Ponadto Janusz Nowastowski otrzymał z rąk Andrzeja Arendarskiego nadaną w czerwcu 2015 roku Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Z rąk wiceprezesa SEP Marka Grzywacza medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego odebrał Janusz Majchrowicz, a Złotą Odznakę Honorową SEP Janusz Nowastowski.

Marek Orłowski, prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, odbiera Dyplom Honorowy i Medal 25-lecia PIGE

Dyrektor SHE Tomasz Boruc podpisuje Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej w obecności dyrektora zarządzającego PIGE Janusza Nowastowskiego (z lewej) oraz prezesa PIGE Janusza Majchrowicza

 

Wiele osób i instytucji otrzymało Dyplom Honorowy oraz Medal 25-lecia PIGE, m.in. pierwszy prezes IGPE Jerzy Pustoła, wieloletni dyrektor IGPE Wiesław Seruga, pierwszy prezes PIGE Janusz Nowak, wieloletni członek władz IGPE oraz PIGE Marian Germata, pierwszy prezes SPKiOE Adam Makarski, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Instytut Elektrotechniki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, CECED Polska Związek Producentów AGD, Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Pol Lighting, Biuro Badawcze ds. Jakości SEP.

 

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas