FacebookGoogle+

W laboratorium LINTE^2 powstaje Centrum B+R

W laboratorium Politechniki Gdańskiej – LINTE^2 niebawem rozpocznie działalność Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya. Jednostka, która będzie ściśle współpracować z uczelnią, znajduje się w strukturach Grupy Energa.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) będzie głównym narzędziem realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017–2020 z perspektywą 2025+. Lokalizacja CBRF nie jest przypadkowa, bowiem LINTE^2 jest najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w kraju. Zostało ono uruchomione w 2015 r. przy Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Działania badawczo-rozwojowe prowadzone w CBRF mają dotyczyć m.in.: inteligentnych sieci, magazynowania energii i stabilizacji sieci, usług systemowych dla operatorów sieciowych, zwiększenia elastyczności i efektywności wytwarzania energii oraz rozwoju systemów diagnostycznych. CBRF ma ponadto inicjować projekty w obszarze B+R+I i pozyskiwać pieniądze na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. Centrum będzie działać w modelu otwartych innowacji wykorzystując potencjał partnerstw z podmiotami zewnętrznymi: start-upami, uniwersytetami, jednostkami badawczymi, etc. CBRF ma być więc miejscem współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy środowiskami naukowymi a przemysłem.

Centrum badawczo-rozwojowe, które powstaje na PG będzie pracować z tutejszymi studentami, w tutejszych pomieszczeniach. Grupa Energa będzie przeznaczać na badania i rozwój około 40 milionów złotych rocznie (…) Musimy wykorzystać to miejsce, które powstało na PG, po to by rozwijać innowacje i unowocześniać firmę – mówi Daniel Obajtek, prezes spółki Energa.

Zdaniem prezesa, współpraca w ramach CBRF przyniesie nie tylko innowacyjne rozwiązania z zakresu elektroenergetyki, ale także niezwykle ważny dla rozwoju grupy kapitał ludzki w postaci uzdolnionych studentów i doktorantów – potencjalnych przyszłych pracowników Energi.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas