FacebookGoogle+

Energa żąda od Mostostalu Warszawa ponad 106 mln zł

Mostostal Warszawa otrzymał pozew o zapłatę złożony przez Energa Kogeneracja, która domaga się od spółki zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu gwarantowanych parametrów technicznych oraz zaspokojenia roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego.

Wartość przedmiotu sporu wynosi 106,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Mostostal Warszawa po dokonaniu analizy pozwu stoi na stanowisku, że zarówno roszczenie Energi z tytułu kar umownych w związku z nieosiągnięciem gwarantowanych parametrów technicznych bloku, jak i roszczenie o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego jest niezasadne.

Spółka wskazuje, że w jej ocenie, Energa Kogeneracja eksploatowała blok niezgodnie z warunkami kontraktu i instrukcjami obsługi/eksploatacji – spalała paliwo o parametrach sprzecznych z ustaleniami kontraktu, a także nie przeprowadziła tzw. pomiarów parametrów gwarantowanych w sposób zgodny z ustalonym w kontrakcie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas