FacebookGoogle+

1,8 mln zł dofinansowania na projekty z Politechniki Gdańskiej

Sześć projektów, nad którymi pracują badacze z Politechniki Gdańskiej otrzymało dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu „Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe”. Pieniądze na badania przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W konkursie wyłoniono najbardziej wartościowe pod względem praktycznym projekty, które mogą ograniczyć oddziaływanie instalacji, urządzeń, zakładów i innych obiektów na środowisko, a także służyć wdrażaniu gospodarki cyrkularnej oraz/lub wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł energii. Projekty te wpisują się w „Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska dla województwa pomorskiego Ekoefektywne Pomorze 2020”.
Wśród projektów z Politechniki Gdańskiej, którym przyznano dofinansowanie znalazły się:

  • Stanowisko do badania generatorów woolnoobrotowych przeznaczonych do wpółpracy z turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu,
  • Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku,
  • Modelowa gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków zorientowana na zwiększenie produkcji energii odnawialnej i odzysk związków biogennych,
  • Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji niskotemperaturowej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych,
  • Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach diamentowych (DIAOPS),
  • Wdrożenie do praktyki matryc czujnikowych jako narzędzi wskaźnikowych do monitoringu jakości powietrza na terenie aglomeracji trójmiejskiej.

Naukowcy Politechniki Gdańskiej otrzymali dofinansowanie w wysokości od 240 do 350 tys. zł w zależności od projektu. Łączna wartość dofinansowania na powyższe projekty opiewa na ponad 1,8 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas