FacebookGoogle+

Konferencje mocną stroną Targów Elektrotechnika 2018

W dniach od 31 stycznia – 2 lutego w Warszawie odbędą się XVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń Elektrotechnika 2018. Impreza skierowana jest do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach. Równolegle z Targami Elektrotechnika odbędą się Targi Światło oraz Wystawa Teletechnika.

Wystawcy Targów Elektrotechnika mają możliwość współprowadzenia konferencji, warsztatów i szkoleń skierowanych do prawie 2 tys. specjalistów: inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru oraz instalatorów.

– Współpraca z takimi organizacjami i stowarzyszeniami jak: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Architektów R.P., Stowarzyszenie Architektów Polskich, mobilizuje nas do działań zapewniających najwyższy profesjonalizm i gwarantuje dotarcie z ofertą do profesjonalistów branży elektrotechnicznej i budowlanej – oznajmia Zuzanna Kuhl, kierownik ds. promocji Agencji Soma, organizatora imprezy.

Konferencje, szkolenia i warsztaty od lat są integralnym elementem Targów Elektrotechnika. Najważniejsze wydarzenie to cykl szkoleń dla projektantów instalacji elektrycznych oraz wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za nadzór, wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego typu obiektach. Cykl ten organizowany jest wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Uczestnicy spotkań dzięki takiej formule Targów mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Tematyka szkoleń w 2018 roku:

 • Systemy utrzymania i zabezpieczenia budynków
 • Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa
 • Dobór i układanie kabli i przewodów w sieciach nn
 • Dobór zabezpieczeń
 • Nowe wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów i zespołów kablowych
 • Sprawdzanie instalacji elektrycznych po wykonaniu i w trakcie eksploatacji w budynku
 • Opłacalność inwestycji w OZE w obiektach użyteczności publicznej i małych firmach
 • Inteligentne sieci SN i nn – praktyczne rozwiązana smart grid
 • Rozwiązania inteligentnego oświetlenia
 • Kompensacja mocy biernej w układach nn – teoria i praktyka
 • Nowoczesne systemy wentylacyjne
 • Instalacja teletechniczna budynków mieszkalnych
 • Inteligentny budynek – wytyczne projektowe i rozwiązania
 • Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemów zasilania gwarantowanego budynków
 • Narzędzia do projektowania
 • Aspekty prawne

W ramach Targów Elektrotechnika 2018 odbędzie się w sumie kilkanaście szkoleń skierowanych do 100-150 osób każde. Organizatorzy spodziewają się, że najbliższą edycją imprezy odwiedzi w sumie około 15 tys. branżystów.
Szczegółowe informacje na temat nadchodzącej edycji targów można uzyskać na stronie www.elektroinstalacje.pl.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas