FacebookGoogle+

Ruszyła stacja uzdatniania wody dla Elektrowni Opole

Po zakończonym powodzeniem 240 godzinnym ruchu próbnym nowa stacja uzdatniania wody w Elektrowni Opole została przekazana do eksploatacji.

Po budowie bloków 5 i 6 jest to największa inwestycja realizowana w elektrowni na przestrzeni ostatnich lat. Nowa stacja uzdatniania wody będzie służyć nie tylko nowobudowanym, ale również eksploatowanym już blokom energetycznym 1-4. Oczyszczona woda trafiać będzie do obiegów chłodzenia całej elektrowni, jak również będzie służyła jako surowiec do stacji demineralizacji wody.

W ramach kontraktu zostały zaprojektowane i wybudowane: instalacja wstępnego uzdatniania wody (WUW), instalacja demineralizacji wody (SDW), a także zmodernizowane i włączenie do systemu uzdatniania wody istniejące obiekty gospodarki wodnej.

Wydajność minimalna instalacji wstępnego uzdatniania wody wynosi 3,2 tys. m3 na godzinę , a maksymalna sięga 7,2 tys. m3 na godzinę. Natomiast wydajność maksymalna pompowni do obiegów chłodniczych wynosi 4,5 tys. m3 na godzinę. Stacja demineralizacji osiąga maksymalną wydajność na poziomie 300 m3 na godzinę przez 470 godzin rocznie, a jej nominalna wydajność wynosi 200 m3 na godzinę przy pracy przez 8 tys. godzin rocznie.

Ilość wody jaką stacja uzdatniania będzie przygotowywała jest imponująca. W ciągu 24 godzin uzdatniać będzie około 170 tys. m3 wody, co porównać możemy do dobowego przygotowania wody przez warszawski wodociąg północny – mówi dyrektor Elektrowni Opole Bernard Ptaszyński.

Inwestycja obejmowała także modernizację przepompowni ujęcia wody na rzece Mała Panew. Za pomocą zmodernizowanej pompowni położonej w odległości około 3,5 km od elektrowni woda przekazywana jest do stacji uzdatniania – dodaje Bernard Ptaszyński.

Czystość wody uzupełniającej obiegi chłodzenia musi być porównywalna z jakością wody pitnej z tą różnicą, że uzdatniona woda nie powoduje osadzania się kamienia na instalacjach wymiany ciepła. Wodę surową z rzeki charakteryzuje zmienna zawartość węgla organicznego, na co w dużej mierze mają wpływ letnie zakwity planktonu, a w ich następstwie pojawiające się produkty rozkładu martwych organizmów. Podstawowym zadaniem instalacji uzdatniania wody jest usunięcie z niej zanieczyszczeń organicznych oraz związków żelaza, glinu i manganu.

Celem inwestycji jest zapewnienie wody o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości m.in. do uzupełniania strat obiegów chłodzących bloki energetyczne Elektrowni Opole, zasilania układu chłodzenia w centralnej sprężarkowni, zasilania instalacji odsiarczania spalin, awaryjnego zasilenia sieci wody p.poż. oraz uzupełniania obiegu kotłowego bloków energetycznych wodą zdemineralizowaną.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas