FacebookGoogle+

CEZ Esco chce przejąć OEM Energy

Spółka CEZ Esco Poland wystąpiła do UOKiK z wnioskiem o zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu bezpośredniej wyłącznej kontroli nad firmą OEM Energy.

OEM Energy jest obecnie kontrolowana przez spółkę OEM Group, a głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż, montaż i serwisowanie urządzeń energii odnawialnej, w tym kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

CEZ Esco oferuje kompleksowe rozwiązania dla zarządzania potrzebami energetycznymi przedsiębiorstw, gmin, organizacji publicznych i prywatnych oraz zarządców budynków i lokali, szpitali i szkół, a także obiektów mieszkalnych, biurowych i sportowych. Firma ma zapewniać klientom kompleksowe usługi – począwszy od audytów energetycznych i doradztwa energetycznego poprzez dostawy ciepła i energii elektrycznej, do zarządzania budową i eksploatacją źródeł energetycznych, w szczególności jednostek kogeneracyjnych, kotłów gazowych i instalacji fotowoltaicznych, a także oświetlenia publicznego.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas