FacebookGoogle+

Grodno do 2020 roku chce wskoczyć na podium

Po pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/18 sprzedaż Grodna poprawiła się o jedną czwartą. Nowa strategia spółki zakłada kontynuację tego trendu w najbliższych latach. Efektem ma być wejście do grona trzech największych graczy na rynku.

Elektrosystemy 09/2017W pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/18 (kwiecień-czerwiec) skonsolidowane przychody Grodna, uwzględniające dane spółki Bargo przejętej w lutym tego roku, wyniosły 91,85 mln zł i były wyższe niż rok wcześniej o 26%. Jednocześnie Grupa wykazała wzrost pozycji wynikowych – zysk operacyjny wyniósł 952 tys. zł (+25% rdr), EBITDA 1,9 mln zł (+18% rdr), natomiast zysk netto 447 tys. zł (+10% rdr). Wpływ na przedstawione wielkości miała przede wszystkim konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty rozwiązań i artykułów dostępnych dla klientów. Na poprawę wyników przełożyła się też korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej przypadająca na analizowany okres. Zarząd Grodna spodziewa się utrzymania korzystnej tendencji w nadchodzących miesiącach.

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał są zgodne z oczekiwaniami. Są rezultatem zarówno dynamicznego zwiększania skali działalności naszej grupy, jak i poprawy koniunktury w branży, której doświadczamy od marca. W najbliższych kwartałach planujemy dalszą dynamiczną ekspansję na rynku polskim, w warunkach utrzymującej się sprzyjającej sytuacji rynkowej – komentuje Andrzej Jurczak, prezes spółki Grodno.

Plan: wzrost o 20% rocznie

Wraz z raportem finansowym za pierwszy kwartał Grodno zaprezentowało strategię rozwoju grupy do roku 2020. Zgodnie z przyjętymi założeniami zarząd zakłada rozwój w tempie 20% rocznie (w warunkach wzrostu branży budowlano-montażowej o co najmniej 5% w skali roku), jednocześnie wypracowując dodatnie, stabilne wyniki finansowe.

Jako główne kierunku rozwoju, przedstawione zostały m. in. rozbudowa sieci dystrybucji (w oparciu o akwizycje, udział w nowych spółkach zależnych, franczyzę oraz oddziały własne), rozwój asortymentu (m. in. w obszarze LED, fotowoltaiki, elektronarzędzi, HVAC, marki własnej, a także nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki i przetwarzania danych).

Duży nacisk władze spółki planują położyć także na rozwój kompleksowych specjalistycznych usług, umożliwiający towarzyszenie klientom na każdym etapie realizacji projektów instalacyjnych i budowlanych.

– Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych i unikalnych rozwiązań budynkowych w oparciu o bogaty know-how i wieloletnie doświadczenie. Realizacja kolejnych założeń strategii pozwoli na dalszą ewolucję Grodna z tradycyjnego modelu handlowego w kierunku własnego – indywidualnego modelu usługowo-handlowo-inżynieryjnego, skupionego na kompleksowości oferowanych rozwiązań. Proces ten zachodzi już dłuższego czasu, będziemy dalej podążać tą drogą – dodaje Andrzej Jurczak.
Efektem realizowanej strategii ma być wejście Grodna do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 roku.

Część zysku dla akcjonariuszy

Wraz z publikacją wyników zarząd Grodna zarekomendował radzie nadzorczej podział zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2016/17. Spółka zarobiła na czysto 8,5 mln zł. 1,85 mln zł z tej kwoty ma trafić do akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,12 zł na akcję. Pozostała kwota 6,65 mln zł zasili kapitał zapasowy spółki.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas