FacebookGoogle+

Andrzej Lis rezygnuje z kierowania Apanetem

W dniu 21 września Andrzej Lis zrezygnował z dotychczas pełnionej funkcji prezesa spółki Apanet. W treści oświadczenia o rezygnacji wskazał, iż w jego opinii dalsze właściwe sprawowanie funkcji prezesa zarządu – w obliczu aktualnego konfliktu w organach spółki – jest niemożliwie, w związku z czym podjął on decyzję o ustąpieniu ze sprawowanej funkcji. Ponadto w oświadczeniu wskazane zostało, iż w opinii ustępującego prezesa aktualne działania niektórych członków rady nadzorczej ukierunkowane są na próbę destabilizacji funkcjonowania spółek wchodzących w skład Grupy Apanet i są z perspektywy grupy niekorzystne.

Andrzej Lis pozostaje akcjonariuszem Apanetu posiadającym 1,3 mln akcji, reprezentujących 40% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Andrzej Lis zamierza podjąć działania korporacyjne zmierzające do ochrony interesów spółki oraz jej akcjonariuszy, a także skoncentrować się na dalszym rozwoju działalności operacyjnej spółki zależnej Apanet Green System, w której nadal pozostaje prezesem.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas