FacebookGoogle+

Porozumienie ws. opracowania planów rozwoju elektromobilności w gminach

15 września 2017 w Warszawie, w obecności Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, prof. Sylwester Robak, dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, podpisał porozumienie z partnerami projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”. Jego sygnatariuszami byli przedstawiciele miast: Koło, Siedlce, Sieradz, Tomaszów-Mazowiecki oraz gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Porozumienie przewiduje przygotowanie metodyki opracowywania w gminach planów budowy infrastruktury technicznej na potrzeby elektromobilności. Strategiczny dokument opracuje Politechnika Warszawska. Będzie on zawierał m.in. analizę niezbędnych elementów lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej pod kątem jej wystarczalności.

Projekt jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, na podstawie umowy partnerskiej z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz norweską firmą Green Business Norway.

Projekt ma zostać zrealizowany do 30 listopada 2017 r. Jego celem jest m.in. rozpowszechnianie idei elektromobilności, przygotowanie metodyk wspierania jej rozwoju Polsce, analiza wpływu wprowadzenia floty samochodów elektrycznych na systemy elektroenergetyczne, jak również na zmiany środowiskowe. Analizie będzie podlegał również wpływ rozwoju elektromobilności na zdrowie ludzkie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas