FacebookGoogle+

Bruk-Bet Solar przeprowadził kolejne testy modułów PV

Bruk-Bet Solar otrzymał dwa dodatkowe certyfikaty, które zdaniem producenta paneli fotowoltaicznych, potwierdzają wysoką jakość stosowanych komponentów oraz właściwy proces produkcyjny.

Spółka przeprowadziła dwa testy, by sprawdzić jak zachowują się produkowane przez nią urządzenia w ekstremalnych warunkach pogodowych – zarówno pod względem temperatury jak i wilgotności.

Extreme Thermal Cycling

Pierwszy test to Extreme Thermal Cycling. Jest on wykonywany zgodnie z normą IEC 61215:2005 i polega na umieszczeniu modułu PV w komorze klimatycznej, w której badana jest szybkość starzenia się urządzenia. Test ten pozwala na określenie, jak będą zachowywać się moduły fotowoltaiczne przez kilkanaście lat w normalnych warunkach pogodowych. Jego celem jest określenie zdolności modułu PV do wytrzymania efektów gwałtownych zmian temperatur (w zakresie od 85°C do -40°C).

– W teście tym, moduł poddaje się gwałtownym zmianom temperaturowym. Poprzez działania temperatury współczynniki rozszerzalności cieplnej poszczególnych elementów modułu fotowoltaicznego wykazują ukryte wady, m.in.: nieprawidłowo zlutowane ścieżki przewodzące, pęknięte ogniwa, rozwarstwienie, spadek wydajności i spadek rezystancji izolacji – oznajmia Marcin Milczewski, kierownik ds. jakości i rozwoju produktu w firmie Bruk-Bet Solar.

Standardowy test zakłada przeprowadzenie 200 takich szybkich zmian temperatury. Firma Bruk-Bet Solar zleciła ośrodkowi certyfikacyjnemu przeprowadzenie 400 cykli temperaturowych. Moduły Bruk-Bet Solar przeszły test pozytywnie.

Extreme Damp Heat

Drugim z przeprowadzonych testów był test Damp Heat. Podobnie jak Extreme Thermal Cycling, jest on również częścią normy IEC 61215. Według niezależnych badań awaryjności, ponad 50% modułów PV nie przechodzi tego konkretnego testu. Procedura testowa Damp Heat uważana jest za najtrudniejszą i najbardziej „agresywną”, jaką poddaje się moduł fotowoltaiczny podczas procesu certyfikacji.

Celem testu jest określenie wytrzymałości modułu na penetrację wilgoci w podwyższonej temperaturze (85°C, wilgotność względna 85%). Test ten pokazuje głównie jakość laminacji modułu fotowoltaicznego.

– W wyniku penetracji wilgoci można zaobserwować wady badanego modułu: korozję, delaminację, potencjalne defekty lutowania ścieżek przewodzących czy nieprawidłowy montaż puszki złączeniowej. Nawet gdy nie wykryjemy poważnych wad ukrytych po teście Damp Heat, to moduł zostaje poddany takim obciążeniom, że jego wytrzymałość mechaniczna mocno spada – dodaje Marcin Milczewski.

Zgodnie z normą IEC 61215, testowanie pod kątem Damp Heat odbywa się przez 1 tys. godzin. Moduł PV firmy Bruk-Bet Solar spędził w ekstremalnych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych dwa razy więcej czasu. W tym przypadku test również został zakończony z wynikiem pozytywnym.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas