Facebook

Enea Operator: umowy o wartości 100 mln zł

Enea Operator otrzymała ponad 70 mln zł unijnego dofinansowania na sześć nowych projektów. Trzy z nich zakładają rozbudowę infrastruktury, między innymi w celu zwiększenia potencjału przyłączania OZE do sieci. Kolejne trzy modernizację oraz przebudowę łącznie ponad 61 km linii energetycznych, a także modernizację stacji średniego i niskiego napięcia.

27 października w Ministerstwie Energii przedstawiciele Enei Operator podpisali z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim sześć umów na dofinansowanie inwestycji energetycznych. Łączna wartość projektów to prawie 100 mln zł, a wnioskowana wartość dotacji z Funduszu Spójności to ponad 70 mln zł.

Projekty obejmą zarówno budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej, jak i modernizacje istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej na wszystkich poziomach napięć. Sieć zostanie wyposażona w najnowsze rozwiązania, które pozwolą zwiększyć potencjał przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci, zarządzać siecią w perspektywie zwiększonej dynamiki rozwoju generacji rozproszonej, a także znacząco poprawić niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Nowe rozwiązania poprawią jakość i pewność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców okolic Poznania, północnej Wielkopolski, a także w województwach zachodniopomorskim i lubuskim.

Trzy z sześciu zawartych dzisiaj umów o dofinansowanie domykają komplet siedmiu projektów złożonych przez Eneę Operator z zakresu inteligentnych sieci, umieszczonych na przyjętej przez Ministerstwo Energii Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej. Równie istotne są także umowy związane z rozwojem naszej sieci. One z kolei tworzą potencjał do przyłączania OZE do sieci, dając przy tym wartość dodaną w postaci na przykład zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Enea Operator otrzymała dofinansowanie na wszystkie siedem wnioskowanych projektów z zakresu budowy sieci inteligentnych. Projekty będą realizowane na całym obszarze działania Enei Operator i stanowią komplementarną całość. Obejmuje ona zabudowę tzw. automatyki kompensacji nadążnej w stacjach transformatorowych WN/SN, automatyki FDIR (Fault Detection Isolation and Restoration), łączników sterowanych zdalnie i wskaźników zwarć w głębi sieci średniego napięcia. Projekty obejmują również budowę kilkudziesięciu stacji transformatorowych SN/nn z podobciążeniową regulacją napięcia pochodzącą z obwodów niskiego napięcia oraz budową ponad 150 km linii średniego napięcia. Łączna wartość siedmiu inwestycji, to ponad 104 mln zł, z czego pozyskane dotacje unijne wynoszą 73,6 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas