FacebookGoogle+

Govena Lighting debiutuje na New Connect

6 grudnia Govena Lighting zadebiutowała na New Connect. W przyszłym roku spółka zamierza przeprowadzić nową emisję akcji, by pozyskać środki na rozwój zaplecza B+R. Projekt o wartości 9,7mln zł, który jest elementem strategii rozwoju Goveny na lata 2017-2020 został rekomendowany do dofinansowania kwotą 3,5 mln zł.

Spółka funkcjonuje na rynku energooszczędnych systemów oświetleniowych. Jest producentem szeroko rozumianej elektroniki, dostawcą gotowych produktów oraz komponentów wykorzystywanych do dalszej produkcji wyrobów gotowych oraz podwykonawcą usług zleconych (subcontracting).

Większościowym udziałowcem spółki jest Europejski Fundusz Energii (EFE), który również notowany jest na rynku New Connect. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio EFE kontroluje 51,7% kapitału zakładowego i posiada tyle samo udziałów w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Więcej informacji na temat spółki i jej planów na przyszłość znajdzie się w styczniowym numerze Elektrosystemów.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas