FacebookGoogle+

Tauron i AGH uruchomiły Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej

W Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstało Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej, będące wspólną inicjatywą uczelni oraz Tauron Dystrybucja. Tauron wyposażył pracownię w aparaturę pomiarową niezbędną do przeprowadzania badań i certyfikacji analizatorów jakości energii elektrycznej. Prace w laboratorium i realizowane projekty będą koordynowane przez zespół składający się z przedstawicieli AGH i Tauron Dystrybucja.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w których uczestniczy środowisko naukowe i prowadzone są prace badawcze, przynosi korzyści obydwu stronom zaangażowanym w projekt. W tym konkretnie przypadku nasza współpraca pozwoli na prowadzenie badań naukowych oraz praktycznych analiz na potrzeby Taurona i innych podmiotów z branży energetycznej. Uzyskane wyniki pomogą w rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach elektroenergetycznych i wpływających na niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej – powiedział podczas otwarcia Laboratorium Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucji

Laboratorium pozwoli na powadzenie badań między innymi w obszarze regulacji prawnych dostawy energii, lokalizacji źródeł zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, metod poprawy jakości napięć czy certyfikacji rejestratorów wskaźników jakości napięcia. Dla spółki energetycznej badanie parametrów jakości i niezawodności dostawy energii jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala na podniesienie standardów usług energetycznych świadczonych na rzecz odbiorców energii.

Trudno przecenić znaczenie badań nad jakością energii dla budowanej dziś nowej „inteligentnej” energetyki. W otaczającym nas zinformatyzowanym świecie koszty złej jakości są ogromne. Początkiem działań naprawczych jest ocena stanu istniejącego za pomocą specjalistycznego sprzętu – analizatorów jakości. Tym celom ma służyć między innymi uruchomione laboratorium. Oferuje ono możliwość świadczenia specjalistycznych usług na rzecz nie tylko polskiej energetyki – podsumowuje prof. Zbigniew Hanzelka, koordynator nowego laboratorium.

Utworzone laboratorium, to jedna z wielu wspólnych inicjatyw firmy Taurona i wyższych uczelni o profilu technicznym. W obszarze dystrybucji już od kilku lat działa Rada Naukowa wspierająca prorozwojowe i innowacyjne projekty spółki, którą tworzą przedstawiciele AGH i Politechnik: Śląskiej, Wrocławskiej, Opolskiej, Częstochowskiej i Warszawskiej. Docelowo laboratorium będzie się zajmowało badaniami i pracami usługowymi w obszarach: certyfikacji przyrządów pomiarowych przeznaczonych do rejestracji wskaźników jakości napięcia, badaniem emisji i odporności urządzeń na wybrane zaburzenia elektromagnetyczne, oceną propagacji oraz metody lokalizacji źródeł i zaburzeń elektromagnetycznych oraz budową rozproszonych systemów pomiaru parametrów jakościowych, mocy i energii w sieci zasilającej.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas