FacebookGoogle+

PGE Dystrybucja przebuduje linię 110 kV

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja podpisali umowę na dofinansowanie projektu przebudowy linii 110 kV na odcinku Poniatowa-Nałęczów. Dzięki tej inwestycji zwiększy się możliwość przyłączania odnawialnych źródeł energii na terenie Lubelszczyzny.

Projekt „Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa-Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” zwiększy techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł czystej energii na tym obszarze. Tym samym przyczyni się do redukcji emisji CO2 poprzez zwiększenie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym.

Całkowita wartość projektu to 17 mln zł, z czego ponad 7 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania. Środki zostaną przekazane w ramach działania 1.1 “Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałania 1.1.2 “Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt realizować będzie PGE Dystrybucja Oddział Lublin.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas