Facebook

Kolejne laboratorium EduNet w Polsce otwarte

Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, otwarto nową pracownię z obszaru sterowania procesami produkcyjnymi, wyposażoną w sprzęt laboratoryjny przez firmę Phoenix Contact.

Pracownia powstała dzięki podpisaniu przez Wydział umowy o przystąpieniu do współpracy w ramach sieci EduNet (International Education Network). W dniu 1 grudnia 2017 roku, w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej, umowę o współpracy podpisali dziekan Wydziału, prof. Anna Timofiejczuk, a ze strony Phoenix Contact – prezes, Maciej Merek.

Program EduNet został utworzony jako platforma przepływu wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim uczelniami oraz partnerską firmą Phoenix Contact. Ważnym celem programu jest tworzenie sieci podobnie wyposażonych laboratoriów, promocja rozwiązań technologicznych Phoenix Contact, stałe podnoszenie poziomu kształcenia inżynierów automatyków, poprzez profesjonalne szkolenia kadry dydaktycznej, wymianę studentów, prowadzenie wspólnych projektów studenckich podczas ich okresowych studiów za granicą na uniwersytetach partnerskich, a także wzajemne wizyty kadry profesorskiej.

Obecnie w programie EduNet współpracuje ze sobą wiele uczelni w Polsce i na całym świecie. W naszym kraju do tej pory do programu przystąpiły: Politechnika Wrocławska (2010 r.), Akademia Górniczo-Hutnicza (2011 r.), Politechnika Poznańska (2013 r.) i w grudniu 2017 r. – Politechnika Śląska. Wśród pozostałych partnerów są uczelnie z Niemiec, Turcji, Węgier, Austrii, Czech, a także Chin, czy Kanady.

Pracownia na Politechnice Śląskiej została wyposażona w sześć kompletnych zestawów, zawierających zestaw startowy AXC 1050 PN ze sterownikiem AXC 1050, złączem magistrali AXL F BK PN, modułami I/O AXL F DI/DO 16, zasilaczem, oprogramowaniem PC Worx z szybkim uruchomieniem i innymi akcesoriami, a także zarządzalny switch Ethernetowy FL Switch SMCS 8GT, umożliwiający zbudowanie redundantnych i nadających się do diagnostyki sieci Ethernet.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas