FacebookGoogle+

Nowa linia 400 kV oddana do użytku

15 stycznia w Kozienicach odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów oraz dwóch stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć rozbudowanych w celu wyprowadzenia mocy z nowego, 1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice. Inwestycje, zrealizowane przez PSE, mają zapewnić bezpieczne dostawy energii elektrycznej odbiorcom w centralnej i wschodniej Polsce. Łączny koszt tych przedsięwzięć to 450 mln zł.

Dotychczasowy układ sieci przesyłowej nie zapewniał niezawodnego wyprowadzenia mocy z rozbudowanej elektrowni, dlatego też PSE zaplanowały szereg inwestycji sieciowych, których realizacja pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału kozienickiej elektrowni i wyprowadzenie mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w szczególności wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy i północno-wschodniego obszaru kraju.

Do niedawna wschodnia część Mazowsza, w tym cały region Siedlec, zasilany był jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice – Siedlce, która pracowała maksymalnie na napięciu nie wyższym niż 110 kV. Ograniczało to w istotny sposób możliwości przyłączenia do sieci odbiorców indywidualnych oraz zakładów przemysłowych. Obecnie przyjętym w PSE standardem jest zasilanie takich obszarów przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV.

Niezwykle ważnymi inwestycjami zapewniającymi niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice są również: budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (planowana na koniec 2018 roku) oraz budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna (planowana w połowie 2021 roku).

W ramach rozbudowy Krajowego Systemu Energetycznego w centralnej i północno-wschodniej Polsce PSE wybudowały nowe stacje elektroenergetyczne: Ołtarzew, Siedlce Ujrzanów, Łomża, Ełk Bis i Stanisławów, a także linie 400 kV: Miłosna – Siedlce Ujrzanów, Ostrołęka – Łomża – Narew, Łomża – Ełk Bis oraz Kozienice – Siedlce Ujrzanów. W kolejnych krokach, rozbudowane zostały również stacje elektroenergetyczne: Kozienice i Siedlce Ujrzanów. W stacji Kozienice zainstalowano automatykę odciążającą, dzięki której w stanach pracy normalnej, możliwe będzie zaplanowanie wyprowadzenia pełnej mocy z Elektrowni Kozienice, a w stanach awaryjnych możliwa będzie ochrona linii przesyłowych przed przeciążeniem poprzez zaniżanie mocy bloków.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas