FacebookGoogle+

Automatyzacja systemu zarządzania instalacjami prosumenckimi

Konsorcjum z udziałem Politechniki Łódzkiej, PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej oraz spółki Apator Elkomtech podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu ma zwiększyć liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które będzie można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej usługi na potrzeby elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania. Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), w stopniu zależnym od jego decyzji.

Takie rozwiązanie ma przynieść korzyści zarówno Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego – poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci, jak i prosumentowi – dzięki profitom ze świadczenia tej usługi. Jak podkreśla PGE Dystrybucja w wyniku większych możliwości zarządzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, które można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy.

Dla realizacji tego celu zostanie opracowany i wdrożony zautomatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. System będzie wykorzystywał nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum składającym się z Politechniki Łódzkiej (lider konsorcjum), PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej i spółka Apator Elkomtech Projekt został złożony w ramach konkursu 1/4.1.2/2017, Działanie 4.1 “Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 “Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Całkowity koszt projektu wynosi prawie 4,112 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota dofinansowania wynosi nieco ponad 3,334 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas