FacebookGoogle+

Enea Operator rozbudowała stację elektroenergetyczną w Kostrzynie nad Odrą

Enea Operator zakończyła kilkuetapową przebudowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ), który zapewnia dostawy energii dla Odbiorców działających na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE).

Decyzja o gruntownej modernizacji GPZ-u Kostrzyn wynikała z dużych przyrostów mocy przyłączeniowych na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwsze etapy rozbudowy zostały rozpoczęte jeszcze w 2001 roku i polegały m.in. na zainstalowaniu kolejnego, trzeciego transformatora o mocy 16 MVA. W związku z rozwojem KSSSE w 2008 roku transformator wymieniono na większą jednostkę o mocy 25 MVA. Kolejne etapy przebudowy dotyczyły już bezpośrednio realizacji umów przyłączeniowych dla dużych odbiorców energii elektrycznej, w tym podmiotów przyłączanych na wysokim napięciu 110 kV.

Nakłady inwestycyjne poniesione na dalszą modernizację i rozbudowę stacji od 2013 roku to ponad 22 mln zł. Ostatni etap, który obejmował m.in. przebudowę rozdzielni wysokiego napięcia do układu dwusystemowego, wymianę rozdzielnicy średniego napięcia 15 kV oraz przebudowę rozdzielni 6 kV, zakończony został pod koniec 2017 roku, a realizowany był przez firmę Mega-Pol S.A.

Stacja GPZ Kostrzyn została przebudowana z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, spełniających najwyższe standardy technologiczne. Inwestycja zapewni niezawodność oraz zminimalizuje liczbę koniecznych zabiegów eksploatacyjnych.

Prace budowlane były prowadzone w trudnych warunkach, ponieważ stacja przez cały czas zapewniała dostawy energii elektrycznej do istniejących Odbiorców.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas