FacebookGoogle+

Relpol z rekordową sprzedażą

Spółka Relpol ma za sobą rekordowy rok jeśli chodzi o poziom wypracowanych przychodów. Zysk netto był na zbliżonym poziomie. Nieznaczny spadek to m.in. efekt wyższych kosztów zakupów i ujemnych różnic kursowych.

Relpol zaprezentował wstępne szacunkowe dane finansowe osiągnięte w roku ubiegłym. Sprzedaż wyniosła 115,5 mln zł, co oznacza wzrost o 8,9%. Zysk netto przekroczył 6 mln zł i był nieznacznie niższy od tego sprzed roku (o 1,8%).

Motorem napędowym dla spółki Relpol w roku ubiegłym był eksport. Zagraniczna sprzedaż zwiększyła się o 13,3% do 79,5 mln zł. Obroty wypracowane na rodzimym rynku wyniosły nieco ponad 36 mln zł i były na niemal identycznym poziomie jak rok wcześniej (wzrost o 0,4%).

Relpol podkreśla, że prezentowane dane dotyczą jedynie spółki matki, a nie całej grupy kapitałowej. Niemniej jednak, to podmiot dominujący ma największy wpływ na wyniki skonsolidowane. Dla przykładu po trzech kwartałach 2017 roku obroty Relpolu stanowiły 93,8% udziału w grupie, w przypadku zysku netto był on jeszcze wyższy.

– Osiągnięte przychody ze sprzedaży są rekordowo wysokie (najwyższe w historii). Poziom przychodów osiągnięto przy niższym niż w 2016 roku kursie euro. Utrzymuje się bardzo wysoka dynamika sprzedaży w eksporcie. Zysk netto jest zbliżony do poziomu z 2016 roku. Na poziom zysku wpływ miała wyższa niż w 2016 roku dynamika kosztów zakupu sprzedanych produktów, towarów i materiałów spowodowana m.in. wzrostem cen surowców i materiałów oraz wzrostem wynagrodzeń. Ponadto wynik netto 2017 roku o 744 tys. zł obniżyły ujemne różnice kursowe. W 2016 roku różnice kursowe były dodatnie i poprawiły wynik netto o 155 tys. zł. W 2016 roku wyższe były również dywidendy otrzymane od spółek zależnych, które wyniosły wówczas 739 tys. zł, w 2017 roku była to kwota 73 tys. zł. Dywidendy te mają jedynie wpływ na sprawozdanie jednostkowe. W sprawozdaniu skonsolidowanym kwota ta jest wyłączana w ramach korekt konsolidacyjnych – napisał Relpol w komentarzu do wyników.

Skonsolidowany raport roczny zostanie opublikowany w kwietniu.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas