FacebookGoogle+

Apator stawia na poprawę rentowności

Apator w tym roku planuje wyższy zysk netto przy jednoczesnej niższej sprzedaży. Poprawę rentowności ma zapewnić grupie m.in. większa sprzedaż inteligentnych produktów i realizacja zintegrowanych projektów.

W tym roku Grupa Apator chce wypracować przychody na poziomie 850 mln zł – 880 mln zł i 65 mln zł – 70 mln zł zysku netto. Prognozowana sprzedaż jest niższa od tej z roku ubiegłego o 93% dla dolnych widełek i o 96% dla górnych. Wynik netto ma być natomiast lepszy od tego z roku 2017 o 15% (dolna granica) i 24% (granica górna).

Spadek prognozowanych przychodów i wzrost zysku netto (a tym samym poprawę rentowności) Grupa Apator tłumaczy tym, że chce skupić się bardziej na sprzedaży inteligentnych produktów i realizacji zintegrowanych projektów przy jednoczesnym ograniczeniu sprzedaży i produkcji niektórych tradycyjnych wyrobów (liczników energii elektrycznej i gazomierzy).

Założenia do prognozy
Kluczowymi założeniami dla tegorocznej prognozy jest zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja przez Apator Rector, poprawa wyników w Apator Rector i Apator Elkomtech, a także brak wystąpienia zdarzeń jednorazowych. Prognoza została przygotowana przy założeniu, że średni kurs euro w 2018 roku wyniesie 4,17 zł, kurs USD będzie na poziomie 3,6 zł, zaś średnioroczny kurs funta brytyjskiego ustalono na 4,8 zł.

Dane finansowe za 2017 rok
W ubiegłym roku Grupa Apator wypracowała 918 mln zł przychodów, które rok do roku wzrosły o 5,7%. Zysk netto z pominięciem zdarzeń jednorazowych wzrósł o 21% do 70 mln zł, natomiast zysk netto obciążony jednorazowymi zdarzeniami wyniósł 56,4 mln zł i był niższy o 3,6%.
Wśród zdarzeń, które obciążyły wynik kwotą 13,6 mln zł były: zmiana kwalifikacji prac rozwojowych zgodnie z grupową polityką rachunkowości, zawiązanie dodatkowych rezerw na naprawy gwarancyjne oraz sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Rowach.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas