Facebook

Erbud przejmuje inżynieryjną spółkę z Niemiec

27 lutego Erbud podpisał umowę nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH. Wartość transakcji wyniosła 8,5 mln euro. To największa w Polsce akwizycja zagranicznego podmiotu działającego w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu.

IVT Weiner + Reimann z siedzibą w Oberhausen istnieje od 1982 roku. Zatrudnia 241 osób. Zajmuje się głównie obsługą inżynieryjną i serwisową obiektów przemysłowych (np. rurociągów, pomp, silosów, wież chłodniczych), montażem, konserwacją i naprawą sieci energetycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych. Umowa nabycia spółki IVT Weiner + Reimann GmbH obejmuje także jej podmiot zależny, IVT Menzenbach, który zajmuje się leasingiem pracowniczym.

Zgodnie z postanowieniami umowy dotychczasowi członkowie zarządu IVT: Carsten Weiner i Heinz Reimann, będą pełnić swoje dotychczasowe funkcje przez odpowiednio, co najmniej trzy lata i rok.

– Przejmując niemiecką firmę o tak szerokim zakresie kompetencji, znacząco rozszerzamy model biznesowy. Powiększamy dywersyfikację zarówno geograficzną, jak i segmentową naszej działalności. Segment serwisu i budownictwa dla przemysłu będzie generował co najmniej 23% przychodów. Kolejna zagraniczna spółka w strukturach Grupy Erbud pozwoli poprawić rentowność, a także powiększyć udział przychodów z działalności poza Polską do ponad 20% – oznajmia Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

Działalność IVT koncentruje się w regionie Zagłębia Ruhry. Oprócz biura głównego spółka posiada dziewięć zakładów u swoich klientów. Wśród partnerów biznesowych IVT znajdują się firmy z sektora energetycznego, górniczego, budowlanego, chemicznego, a także huty i rafinerie. Średnie roczne przychody IVT wynoszą 23 mln euro, zysk EBITDA osiąga średniorocznie poziom 2 mln euro, a zysk netto 0,9 mln euro.

Zarząd ITV spodziewa się w tym roku wzrostu zysków szczególnie w obszarze inżynierii elektrycznej oraz technologii pomiarów i sterowania. Niemiecki rynek usług serwisowych w przemyśle jest wart około 20 mld euro, a więc około 10 razy więcej niż w Polsce, i ma ogromny potencjał rozwoju. Wartość rynku usług realizowanych w samych tylko sektorach: energetycznym, chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym – a więc w obszarach działalności spółki IVT – to około 13 mld euro.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas