FacebookGoogle+

AGH wprowadza nowe kierunki studiów

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią jest jednym z nowych kierunków, które w tegorocznej ofercie studiów I stopnia wprowadza Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Wydział Energetyki i Paliw AGH poszerza ofertę o kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią. Absolwenci kierunku mają zdobywać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju energetycznego. Dodatkowo mają dowiedzieć się jak racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych i surowców energetycznych. Studia dostarczą im też informacji na temat tego jak prawidłowo projektować i dobierać technologie energetyczne w oparciu o ich oddziaływanie na środowisko naturalne. W kształceniu ma być położony nacisk na praktyczny wymiar studiów. Studenci kierunku będą mieli możliwość odbycia praktyki w firmach z sektora OZE. Dydaktyka będzie natomiast koncentrować się na udziale studentów w pracach badawczych.

Inne nowe kierunki wprowadzane na AGH to Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych w ofercie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Geoinformatyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Geoinformacja na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas