FacebookGoogle+

GE wybuduje Elektrownię Ostrołęka C

Oferta złożona przez konsorcjum spółek GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na „Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”. Podpisanie kontaktu jest uwarunkowane uzyskaniem przez udziałowców zamawiającego niezbędnych zgód korporacyjnych.

Zgodnie z warunkami przetargu oddanie obiektu do eksploatacji jest planowane w ciągu 56 miesięcy od momentu wydania polecenia rozpoczęcia prac. Elektrownia będzie generowała 1 000 MW mocy – czyli tyle, ile potrzeba do zasilenia 300 000 gospodarstw domowych na terenie kraju.

W ramach konsorcjum spółka GE Power zaprojektuje w technologii ultranadkrytycznej oraz wyprodukuje i dostarczy kocioł parowy, turbinę parową i generator do nowo powstałej elektrowni. Dzięki zastosowaniu tej technologii, obiekt w Ostrołęce osiągnie najwyższą wśród elektrowni parowych w Polsce sprawność na poziomie 46% i znacznie przewyższy globalną średnią, która wynosi 33%. Zwiększenie sprawności elektrowni o każdy punkt procentowy oznacza redukcję emisji CO2, o ponad dwa punkty procentowe. Ponadto w ramach prac spółka GE Power dostarczy zaawansowane systemy oczyszczania spalin, dzięki czemu elektrownia spełni normy emisyjne zawarte w najnowszych dyrektywach Unii Europejskiej, które nakładają wymogi stosowania najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska.

– GE uczestniczy w budowie polskiej energetyki od 70 lat. Historia ta sięga początku funkcjonowania fabryk w Elblągu i we Wrocławiu, a następnie z powodzeniem kontynuowana była dzięki dostarczania technologii GE na potrzeby takich strategicznych projektów jak elektrownie w Bełchatowie i Opolu. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy rozwijać współpracę z polskim rządem oraz polskimi firmami energetycznymi poprzez budowę elektrowni Ostrołęka C. W ramach realizacji projektu zastosujemy nasze wiodące technologie, zaprojektowane i wyprodukowane lokalnie, oraz skorzystamy z naszego silnego partnerstwa z polskimi dostawcami w ramach łańcucha dostaw – powiedział Andreas Lusch, Prezes GE Steam Power Systems.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas