FacebookGoogle+

PKPE Holding rezygnuje z przejęcia Elester-PKP

Spółka PKPE Holding wycofała wniosek o zgodę na przejęcie Elester-PKP.Wcześniej UOKiK przedstawił zastrzeżenia do transakcji.
PKPE Holding jest kontrolowany przez CVC Capital Partners SICAV-FIS, który stoi na czele grupy CVC. Elester-PKP jest współkontrolowana przez PKP Energetyka (spółkę zależną od PKPE Holding) oraz GE Power Controls. Produkuje m.in. systemy i podzespoły dla elektroenergetyki trakcyjnej. W grudniu ubiegłego roku UOKiK przedstawił zastrzeżenia do koncentracji. Analiza urzędu pokazała, że mogłoby dojść do istotnego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku poszczególnych podzespołów do podstacji trakcyjnych i urządzeń EZZ (elektronicznych zabezpieczeń ziemnozwarciowych) zasilających sieć kolejową. Koncentracja mogłaby m.in. spowodować wzrost cen tych produktów. 11 kwietnia PKPE Holding wycofała wniosek o zgodę na przejęcie Elester PKP. Zgodnie z prawem antymonopolowym, UOKiK w takiej sytuacji obligatoryjnie umarza prowadzone postępowanie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas