FacebookGoogle+

W województwie łódzkim powstanie klaster energii

Rozwój energetyki w wymiarze lokalnym i regionalnym to cel Klastra Energii, który we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej będą tworzyć: Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz i Rzeczyca.

List intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Energii podpisali przedstawiciele władz pięciu miejscowości regionu łódzkiego – Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Rawy Mazowieckiej, Wolborza i Rzeczycy oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Gminy będą wspólnie dążyć m.in. do redukcji emisji zanieczyszczeń, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby paliwowe, a w szczególności o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Według prodziekan ds. współpracy i rozwoju Sylwii Całus z Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej klaster energii to mechanizm pozwalający na rozwój energetyki w lokalnym i regionalnym wymiarze, uwzględniającym system zarządzania popytem. W jego ramach możliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej zarówno z paliw konwencjonalnych, jak i ze źródeł odnawialnych, produkcja ciepła z OZE i z energii konwencjonalnej, wytwarzanie paliw gazowych, płynnych, obrót energią elektryczną, sprzedaż energii lub paliw odbiorcom końcowym oraz magazynowanie energii i jej nośników.

Tomaszów Mazowiecki – m.in. dzięki opracowanemu wcześniej przez Politechnikę Częstochowską raportowi – jest spośród uczestników Klastra najbardziej zaawansowany w pracach nad projektem gminy samowystarczalnej energetycznie. Do działania w ramach Klastra zostaną zaproszeni także lokalni przedsiębiorcy.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas