FacebookGoogle+

16 maja: Międzynarodowy Dzień Światła

16 maja 2018 roku po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Światła. Data została zaproponowana na 200. Sesji Rady Wykonawczej UNESCO i ostatecznie przyjęta na 39. Sesji Konferencji Generalnej w 2017 roku. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na rolę światła w nauce, kulturze, sztuce, edukacji, zrównoważonym rozwoju i innych dziedzinach, takich jak medycyna, komunikacja czy energetyka, mających wpływ na wszystkie aspekty ludzkiego życia.

Organizowane co roku obchody będą służyły podkreśleniu roli nauki i technologii w realizacji wszystkich celów UNESCO m.in. dostępu do edukacji, równości, budowania pokoju, podnoszenia jakości życia, opieki zdrowotnej i warunków sanitarnych, zapewnienia dostępu do zrównoważonych, nowoczesnych źródeł energii oraz bezpiecznych warunków życia, dzięki budowaniu stabilnych, zrównoważonych miast i osiedli ludzkich.

Międzynarodowy Dzień Światła może stać się instrumentem budowania pomostów pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, edukacji i sztuki, odpowiadając na potrzebę interdyscyplinarności w nauce oraz pogłębionego dialogu pomiędzy społeczeństwem, naukowcami, decydentami, biznesem i organizacjami pozarządowymi.

16 maja br., w siedzibie UNESCO w Paryżu, odbyła się uroczysta inauguracja Dnia, w której, oprócz Dyrektor Generalnej, Audrey Azoulay, udział wzięło grono wybitnych naukowców i intelektualistów, w tym dwóch laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki: Amerykanina Kipa Thorne (2017) i Francuza Claude Cohen-Tannoudji (1997). Tematem dyskusji przy okrągłym stole była m.in. rola światła w życiu codziennym oraz w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów, w tak różnorodnych dziedzinach, jak medycyna, edukacja, rolnictwo czy energetyka.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas