FacebookGoogle+

140 GWh energii elektrycznej z małych OZE w 2017 roku

Urząd Regulacji Energetyki opublikował raport na temat wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji w 2017 r. Dokument zawiera wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji oraz informację o łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu.

W związku nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii i uchyleniem przepisów zobowiązujących operatorów do przekazywania Prezesowi URE kwartalnych informacji na temat energii wytworzonej w mikroinstalacjach, Raport za 2017 rok zawiera dane dotyczące wyłącznie małych instalacji. Raport za rok 2016 zwierał informacje o małych instalacjach i mikroinstalacjach.

Jak wynika z raportu w ubiegłym roku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małych instalacjach wpisani do rejestru URE wyprodukowali 139,744 GWh energii elektrycznej z czego 104,823 GWh zostało sprzedane sprzedawcy zobowiązanemu i wprowadzone do sieci dystrybucyjnej. Najwięcej energii elektrycznej spośród wszystkich małych instalacji OZE wyprodukowały i sprzedały do sieci małe elektrownie wodne, odpowiednio 105,464 GWh i 95,704 GWh.

W 2016 roku w małych instalacjach OZE wyprodukowano 122,102 GWh energii elektrycznej z czego do sieci dystrybucyjnej trafiło 89,729 GWh. Natomiast w mikroinstalacjach wyprodukowano 4,351 GWh energii elektrycznej z czego do sieci dystrybucyjnej trafiło 3,464 GWh.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas