FacebookGoogle+

Enefit Green przejmuje Nelja Energia

Enefit Green z Grupy Eesti Energia za 289 mln euro stanie się właścicielem 100% udziałów w spółce Nelja Energia. Ponadto Enefit Green przejmie zadłużenie Nelja Energia w wysokości 204 mln euro.

Nelja Energia to producent energii odnawialnej w krajach bałtyckich. Jest właścicielem farm wiatrowe zlokalizowanych w Estonii i na Litwie. Całkowita moc 17 farm wiatrowych Nelja Energia wynosi 287 MW. Ponadto spółka ma mniejszościowy udział w dwóch kogeneracyjnych elektrociepłowniach biogazowych w Estonii. Posiada również fabrykę peletu i elektrociepłownię na Łotwie. W 2017 r. Nelja Energia wyprodukowała 0,8 TWh energii elektrycznej.

Strategicznym celem Eesti Energia jest zwiększenie udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych do 40% do 2022 r. Cel ten będzie możliwy do osiągnięcia z jednej strony poprzez budowę nowych jednostek produkcyjnych, ale także przejęcie odpowiednich firm. Informacja o chęci sprzedaży Nelja Energia przez norweski Vardar, która pojawiła sie na początku roku, od razu wzbudziła nasze zainteresowanie, bo dostrzegliśmy w niej szansę na realizację naszej strategii – oznajmia Hando Sutter, prezes Eesti Energia.

Po przejęciu Nelja Energia, wolumen odnawialnej energii elektrycznej produkowanej przez Enefit Green wzrośnie z 0,4 TWh do ponad 1 TWh. Ostateczne zatwierdzenie transakcji wymaga zgody estońskich, łotewskich i litewskich organów ds. konkurencji.

Eesti Energia, do której należy m.in. działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią. Udział grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60%, a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25%. W 2017 r. przychody Grupy Eesti Energia sięgnęły 753,9 mln euro zysk netto wyniósł 100,8 mln euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach Grupy Eesti Energia wyniosła 9,4 TWh.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas