Facebook

Innogy Stoen Operator wybrał dostawcę liczników

Innogy Stoen Operator rozstrzygnął 12 czerwca postępowanie przetargowe na dostawę 330 tys. liczników energii elektrycznej. Ogłoszone z końcem marca br. postępowanie dotyczyło dostawy komunalnych liczników bezpośrednich energii elektrycznej, z czego 190 tys. to liczniki jednofazowe, a 140 tys. liczniki trójfazowe.

W przetargu wybrano ofertę złożoną przez spółkę Apator, która zaoferowała liczniki jednofazowe w cenie 8,447 mln zł (cena jednostkowa 44,46 zł), a liczniki trójfazowe – 12,443 mln zł ((cena jednostkowa 88,81 zł). Dostawy mają być realizowane partiami w terminie do 30 marca 2020 roku.

Oferta Apatora została oceniona na 99 punktów na 100 możliwych, uzyskując maksymalne noty w kryterium cenowym (65 pkt.) i terminu dostawy (5 pkt.) i 29 punktów na 30 w ocenie parametrów technicznych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas