FacebookGoogle+

Elektrownia Opole rozbuduje instalacje redukcji emisji NOx

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę o wartości 43 mln zł na rozbudowę instalacji redukcji emisji tlenków azotu w Elektrowni Opole. Dzięki temu elektrownia ma spełniać zaostrzone wymagania środowiskowe wynikające z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać w sierpniu 2021.

Umowa przewiduje rozbudowę istniejących instalacji redukcji emisji NOx na blokach 1, 2 i 4, czego efektem będzie obniżenie emisji NOx do wartości ≤150 mg/Nm3 metodami niekatalitycznymi. Ponadto zakres zadania obejmuje powiększenie powierzchni ogrzewalnej przegrzewacza pary wtórnej w poszczególnych kotłach o około 12% oraz nałożenie powłok ochronnych, zabezpieczających ekrany komory paleniskowej przed działaniem korozji niskotlenowej. Realizacja umowy odbywać się będzie w formule pod klucz.

Podpisana umowa to kolejny krok Elektrowni Opole w kierunku dostosowania do konkluzji BAT. Na początku czerwca bieżącego roku podpisana została umowa na modernizację elektrofiltrów czterech bloków elektrowni, co spowoduje redukcję stężenia pyłu w spalinach do poziomu <8 mg/Nm3. Wartość tego kontraktu to 188 mln zł.

Elektrownia Opole na etapie budowy wyposażona została w urządzenia do redukcji emisji: pyłu (elektrofiltry), siarki (instalacje odsiarczania spalin), tlenków azotu (palniki niskoemisyjne i metody pierwotne). Realizowany obecnie program przystosowania urządzeń Elektrowni Opole do Konkluzji BAT przewiduje wymianę elektrofiltrów, modernizację instalacji redukcji tlenków azotu, wymianę poziomów dyszowych w absorberach, wymianę klap spalin na obejściach absorberów, budowę dodatkowej oczyszczalni ścieków z IOS 1-4 i IOS 5-6. Planowane koszty modernizacji to ok. 300 mln zł. Prace zostaną przeprowadzone w czasie remontów kapitalnych bloków w latach 2019-2021.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas