Facebook

Tauron buduje magazyn energii na Opolszczyźnie

Budowa pilotażowego systemu magazynowania energii elektrycznej w powiązaniu z istniejącą infrastrukturą energetyczną to nowy projekt Tauronu realizowany w województwie opolskim. Powstający magazyn pomoże efektywniej gospodarować energią elektryczną i dystrybuować ją do użytkowników końcowych. System zostanie oddany do użytku w czwartym kwartale 2019 r.

System powstaje przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w województwie opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje z należącą do Grupy Tauron farmą wiatrową Lipniki o mocy 30 MW, zlokalizowaną w odległości 7,5 km od projektowanego magazynu. Moc czynna magazynu wyniesie co najmniej 2 000 kW, a pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh. Powstanie magazynu doprowadzi do poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla klientów kilku gmin województwa opolskiego.

Magazynowanie energii, ze względu na potencjał stabilizujący funkcjonowanie energetyki rozproszonej, traktowane jest jako jeden z podstawowych kierunków rozwojowych Grupy Tauron zaprezentowanych w Strategicznej Agendzie Badawczej.

– Podejmujemy szereg działań dotyczących rozwijania technologii magazynowania energii elektrycznej. Dzięki współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute, uczestniczymy w globalnym programie badawczym dotyczącym magazynowania, współpracując równocześnie ze start-upem, który przygotowuje obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie. Technologie magazynowania znajdą się też w polu zainteresowania powołanego Funduszu CVC EEC Magenta. Magazyn pilotażowy w Cieszanowicach to szansa na sprawdzenie w rzeczywistych warunkach wypracowanych dotychczas rozwiązań – oznajmia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Pozytywne efekty realizacji projektu będą bezpośrednio wpływać na odbiorców energii zasilanych z GPZ Cieszanowice. W dalszej perspektywie, po wdrożeniu podobnych rozwiązań w innych lokalizacjach, beneficjentami przedsięwzięcia mogą być kolejni klienci przyłączeni do sieci Tauron Dystrybucja. Uzyskane w demonstracyjnym projekcie wyniki i doświadczenie będzie można wykorzystać w przyszłości przede wszystkim tam, gdzie zlokalizowane są odnawialne źródła energii grupy, w tym farmy wiatrowe.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas